Udbud af delprojekter til etablering af bibliotekernes nye hjemmeside

Next-programmet dækker over nyudviklingen af folkebibliotekernes hjemmesideløsning, der skal realisere visionen fra ”Det sammenhængende bibliotek”. Opgaven med at skabe et designsystem og etablere basisplatformen er i gang, og de øvrige delprojekter udbydes løbende frem i mod ultimo 2022, hvor den nye hjemmeside går i drift.

Arbejdet med Next-programmet bygger på en agil metode, bl.a. for at understøtte et grundlæggende princip om flerleverandørstrategi, men også for at kunne muliggøre, at den udvikling, der laves ifm. programmet, kan leveres som løbende opdateringer til bibliotekernes eksisterende sites og dermed komme bibliotekerne og brugerne til gode løbende. Projekterne udbydes løbende og efter light-regimet

CMS Next-programmet har følgende leverancer, som forventes udbudt som selvstændige delkontrakter:

 1. Etablering af et designsystem
 2. Etablering af basisplatform til understøttelse af udvikling og drift
 3. Etablering af ny søgegrænseflade 
 4. Etablering af ny brugerprofil og lånerstatus 
 5. Etablering af formidlingsplatform med oversigtssider 
 6. Etablering af sider til formidling af biblioteksfilialer og åbningstider 
 7. Etablering af abstraktionslag til bibliotekernes billetsystemer. 

Derudover er der fokus på forbedring og modernisering af en række funktionsområder: 

 • Modernisering af byggeprocessen, der udruller og tester koden til en hjemmeside, som man kan se og benytte, med henblik på automatisering og reduktion af fejlkilder og langsomme processer 
 • Løst koblede brugergrænsefladekomponenter for at reducere afhængigheden til Drupal med henblik på bedre svartider og øget potentiale for genbrug 
 • Integration til Den Åbne Platform (Open Platform) for at understøtte brugen af løst koblede brugergrænsefladekomponenter 
 • Etablering af en moderne hosting-platform med en højere grad af automatiseret drift og skalering  
 • Indførelse af >75% testdækning for automatisk kvalitetssikring af forretningskritisk funktionalitet.

tidsplan Next

Designsystem

Formål: Målet med projektet er at sikre, at bibliotekernes fremtidige hjemmesider får et opdateret og tidssvarende visuelt udtryk, og at sitet bliver så brugervenligt som muligt for bibliotekernes mange besøgende. Arbejdet med et nyt grunddesign bygger på principperne bag ’atomic design’, hvor hjemmesidens delementer bliver organiseret i et system, som skal gøre det lettere og mere effektivt at arbejde med. Læs mere om designsystemet her

Tidsplan: Under udvikling. Forventes afsluttet medio juni 2021.  

Basisplatform

Formål: Etablering af det fundament og de værktøjer, som udviklingen af brugergrænsefladen tager udgangspunkt i, samt dokumentation af samme, så andre aktører kan involveres i udviklingsarbejdet. Opgaven omfatter derfor bl.a. oprettelsen af kode- og design repositorier og byggeværktøjer, som udviklerne skal bruge for opsætning af lokale udviklingsmiljøer, så de kan bidrage til kodebasen, samt den build-pipeline, som skal muliggøre continuous deployment af miljøer, når pull requests foretages. Det er ønsket, at en installationsprofil med Drupal 9 og React etableres med grundlæggende serviceintegrationer, som kan danne grundlaget for udviklingen af brugergrænsefladen i de øvrige delleverancer fx Adgangsplatformen for autentifikation af Den Åbne Platform og relaterede web services samt FBS CMS API’et. 

Tidsplan: Under udvikling, forventes afsluttet i efteråret 2021

Lånerstatus og brugerprofil 

Formål: Etablering af Log ind, Lånerstatus og Brugerprofil så lånerne kan se, hvilke fysiske materialer de har lånt, eller hvilke digitale materialer de har lånt eller er i gang med at læse. Med disse informationer kan lånerne også se, hvornår fysiske lånte materialer skal afleveres og betale mellemværender ved for sent eller ikke afleverede materialer. Brugerprofilen indeholder staminformation om låneren og giver denne mulighed for at tilmelde sig brugen af funktioner, der omfatter persondata. Delprojektet omfatter desuden personalisering. 

Tidsplan: Forventes at blive sendt i udbud i oktober 2021

Søgning

Formål: Etablering af søgegrænsefladen der er lånernes primære indgang til at foretage verifikative og eksplorative søgninger i bibliotekets materialebeholdning. Søgegrænsefladen tilbyder en række værktøjer til at filtrere, sortere og vise materialer samt naturligvis mulighed for at reservere fysiske materialer eller se, lytte til eller læse online materialer. 

Tidsplan:  Forventes at blive sendt i udbud i november 2021

Biblioteksinformation - Sider, nyheder og enkel visning af arrangementer samt listevisninger på forside og sektionssider

Formål: Etablering af formidlingsplatformen med oversigtssider som for- og sektionssider samt det indhold såsom nyheder og arrangementer, der skal vises på dem. Dette område omfatter også sider til eksplorativ formidling af fysiske og digitale materialer som et alternativ til søgegrænsefladen. 

Tidsplan: Udbud Q1 2022

Biblioteksfilialer og åbningstider

Formål: Etablering af formidlingsgrænsefladen omfatter også repræsentationen af bibliotekets filialer med adresse og kontaktoplysninger, hvor lånerne kan orientere sig i lokale arrangementer, åbningstider eller se personaleoversigten over de medarbejdere, der betjener dem på den enkelte filial eller afdeling.  

Tidsplan: Udbud Q1 2022

Udvidet visning af arrangementer samt abstraktionslag til billetsystemer

Formål: Etablering af arrangementer med pris og bestilling er en udvidelse til den almindelige visning af arrangementerne som giver bibliotekerne mulighed for at håndtere tilmelding til arrangementerne, herunder hvor mange deltagere der er plads til pris, placering mv. samt eventuel betaling via et eksternt billetsystem, da denne funktionalitet er meget lokalt betinget og derfor ikke bygges ind i CMS NEXT.  
Tidsplan: Udbud Q1 2022