Nøj, det´ digitalt!

Arbejdet med det nye digitale børnebibliotek blev for alvor skudt i gang ved et nyligt afholdt kick off-møde. Her kan du læse om visionerne og se den foreløbige tidsplan.

Bibliotekernes fælles digitale bibliotek til børn har længe været undervejs. De første skridt mod en fælles retning for indsatsen på det digitale børneområde blev taget tilbage i 2019 og resulterede i det projekt som Slots-og Kulturstyrelsen sidste år valgte at støtte med 4.226.267 kr . og som nu for alvor tager fart. 

Men hvad går projektet egentlig ud på?

Det digitale børnebibliotek kort fortalt

Det nye børnetilbud bliver folkebibliotekernes samlede indgang for de 8 – 15 årige børn til både fysiske og digitale materialer. Fokus er på inspiration og lystlæsning og der tages udgangspunkt i barnets interesser, venner og vaner for at finde den helt rigtige fortælling. 

Med tilbuddet fremmer bibliotekerne børns læselyst via elementer som personalisering, gamification og barn-til-barn-inspiration og bygger videre på eReolen GO!´s erfaringer, funktioner, samarbejder og brugerbase. Det enkelte barn kan nemt finde det rigtige bogmatch – igen og igen. På papir, på skærmen og i høretelefonerne. 

Projektet bliver støttet af Slots- og Kulturstyrelsen og er et samarbejde mellem Københavns Hovedbibliotek, Aarhus Biblioteker, ITK Aarhus og Vejle Bibliotekerne og er forankret hos Det Digitale Folkebibliotek. 

Forankring, forankring og forankring

På kick-off mødet var der stor enighed blandt deltagerne om, at forankring hos de væsentlige interessenter er alfa og omega for projektets succes. Derfor vil der være et stort fokus på dialog med og inddragelse af bibliotekslederne, dem der arbejder med børn på bibliotekerne og ikke mindst skolerne, som vi allerede har godt fat i via eReolen GO!

En elefant i mindre bidder

Næste skridt er at få fastsat de detaljerede rammer for projektet i samarbejde med bestyrelsen for Det Digitale Folkebibliotek.  Her er arbejdet med at få afklaret nogle af de største hurdler for projektet allerede i fuld gang. 
 

Styregruppen

  • Glenn Leervad Bjørnhart, sekretariatet  - Formand for styregruppen
  • Christel Elbrønd Krabbenhøft, København
  • Bo Fristed, Aarhus
  • Michael Skjærris, Vejle
  • Jens-Ole Winther, Skanderborg, bestyrelsen og formand for Fagudvalg for eReolen og tekstlicenser

Overordnede visioner


•    Vi skal understøtte et bredt udlån for at sikre mangfoldighed i udvalget og det gode forhold til forlagene.
•    Det digitale børnebibliotek skal understøtte lystlæsning – ikke være præstationsfremmende.
•    Børnene skal på egen hånd kunne finde frem til de gode læseoplevelser og blive inspireret. 
•    Den gode, fordybede læseoplevelse er i centrum.
•    Mindre fokus på kvantitet i udlånet og mere på, at børnene finder de rigtige bøger.  
•    Gennemsigtighed: Børnene skal kunne afkode, hvorfor de får en bestemt anbefaling og hvilke af deres data, vi indsamler.
•    Det digitale børnebibliotek skal skabes i et fleksibelt design, så det er muligt at tilpasse det løbende i forhold til børnenes interesser og præferencer.
•    Børnene skal inddrages og funktioner og design skal testes på målgruppen løbende.