Nyt fra FAKTOR

Vi opdaterer dig på årsrapporten, FAKTOR 2.0, busholdeplads-problematikken, eReolen-rapporter og meget mere...

Års-rapporten er klar ultimo marts


Demografirapporterne udkommer kvartalsvis og med 3 måneders produktionstid.
Derfor kan I forvente, at års-demografirapporten for 2022 er tilgængelig i slutningen af marts 2023. 
At der går 3 måneder, skyldes at det er meget store datasæt, som skal forbi Danmarks Statistik, hvor de bliver kompetent behandlet både automatisk og manuelt.  

Mere om busholdepladser

Demografi-rapporterne er næsten helt i orden nu. Der er dog nogle kommuner, som vil se filialer med navne som ”Busholdeplads FBS-XXXXXX”.

Det ser ud til, at der er blevet oprettet en del nye mere eller mindre virtuelle filialer rundt omkring. Der er nu depoter, fjernlagre, bortkommet, arkiv, læsekredse, pop-up-biblioteker og opsøgende. Samtidig er der enkelte skolebiblioteker, der leverer data til bibliotekernes datasæt. 

Vi har identificeret langt de fleste af disse numre, og der bør være angivet i rapporten, hvad de dækker over. Pt. er de stadig betegnet som ”busholdeplads FBS-XXXXXX” men det bør blive ændret til ”Andet FBS-XXXXXX” inden længe. 

På længere sigt, vil det være gavnligt at tænke i standarder for hvad der ligger i FBS som ”filialer”. Bliver der oprettet flere filialer til flere funktioner, så får det indflydelse på vores data, og det er ikke noget vi har mulighed for at kompensere for i FAKTOR. 

FAKTOR 2.0: udviklingsprojektet med Danmarks Statistik, BIWise, Folkebibliotekerne og støtte fra Kulturstyrelsen. 

Vi venter stadig på de første data fra Danmarks Statistik. Den store øvelse er, hvor detaljeret vi kan gøre heatmappet for Danmark. Vi ønsker at kunne inddele Danmark i kvadrater a f.eks. 1x1 km og således se, hvordan befolkningsgruppen i netop det areal bruger bibliotekerne. 

Problemet er, at i storbyerne er 1x1 km meget stort og vil typisk være på tværs af demografisk meget forskellige grupper. I landkommuner kan 1x1 km måske pege på én husstand og det må vi ikke registrere.  

Hvordan det i sidste ende bliver løst, er mest op til Danmarks Statistik men vi skal være med til at kvalificere det. Lige nu venter vi på et mockup og et udspil for en løsning. Ind til videre ser det rigtigt lovende ud!

eReolen-rapporter

Rapporterne for udlån fra eReolen er pt. baseret på netto-udlån. Det betyder at de udlån som aldrig bliver åbnet, ikke bliver talt med. Der har været diskussioner om brutto og nettotal, og nu laver vi den endelige beslutning, at de skal være inkl. de lån som aldrig bliver udlånt. Beslutning er truffet ud fra, hvilke tal man ellers bruger i forhold til eReolen-statistik. 

Hvad er der på vej?

Teknologier

Nye teknologier giver udfordringer. Vi har app- og hjemmesidereserveringer, nogle biblioteker giver mulighed for udlån via app, og derfor er der ikke en tilknyttet filial. Forskellige platforme ændrer ID’er pga. GDPR, og så der skal etables nye data-logikker. Det vigtige budskab her er, at der er travlt, og at der i FAKTOR ikke er voldsomt med tid til kommunikation som der egentlig er behov for, da der pt. er fokus på at holde vores data stabile. 

Platformstanker 


Der bliver tænkt tanker om, hvordan vi kan imødekomme de behov vi hører fra mange biblioteker. Vi vil rigtigt gerne finde en løsning som giver mulighed for:
•    Bedre visualisering og mere brugervenlighed
•    Bedre mulighed for automatisk træk af rådata