Det sammenhængende bibliotek

Det sammenhængende bibliotek, er bibliotekernes fælles vision, der danner ramme om arbejdet med bibliotekernes fælles CMS og app til og med 2021. Visionen realiseres gennem Next-projektet. 

Vision 

”Bibliotekets styrke ligger i den brede varierede mængde af materialer sammenholdt med en rolle som kurator og inspirator. Den styrke skal brugerne opleve digitalt ved at få præsenteret relevant, personaliseret og kurateret indhold i et genkendeligt og samlende tilbud på tværs af tjenester og kanaler.” 

Fokusområder

Visionen realiseres gennem fire fokusområder: 

Biblioteket som inspirator 

Biblioteket har en særlig plads i danskernes bevidsthed som en institution, der skyder vitaminer i livet if rom af kuratering, perspektivering og inspiration. Det skal CMS og app’en Biblioteket favne. 

Tværgående søgning 

En søgning i både CMS og i app’en skal fungere, inspirere og vise det store udbud – også på tværs af bibliotekets andre tjenester. 

Kobling mellem bruger og indhold 

Det enkelte materiale og indhold skal stå i centrum. Det skal være tydeligt hvilke låneformer, der er tilgængelige på tværs af tjenesterne, og det skal være nemt at tilgå de låneformer direkte fra CMS og app. 

Troværdig personalisering 

Personalisering og inspiration skal ske med udgangspunkt i brugerens aktive valg som søgning og lån og personlige data skabt inden for biblioteksuniverset. 

Læs vision og handleplan her.

Realisering af visionen om del af Next 

Siden visionen i 2018 blev vedtaget, er nye funktioner, som single sign-on en forbedret visning af søgeresultatet og en ny player i eReolens app nået ud til borgerne. De projekter, der endnu ikke er afsluttet, vil blive videreført som del af Next-projektet, der indeholder en opgradering af bibliotekernes CMS til en ny platform (Drupal 9) og en fortsat realisering af Det sammenhængende bibliotek. 

Læs mere om Next, opgraderingen og de forskellige projekter her.