Bibliotekernes nye børnetilbud

Det nye børnetilbud er et digitalt tilbud, der med udgangspunkt i børnene skal understøtte læselyst. Projektet er konceptualiseret og designet. Der arbejdes pt. med at finde finansiering til udviklingen af projektet og sætte udviklingen af projektet i gang.

Kort om det nye børnetilbud 

 • Det nye børnetilbud er en app – det er besluttet på baggrund af brugsstatistik og ud fra en vurdering af, at digitale bøger er mere velegnet til tablet- og mobilformat end web.   
 • Appen er en videreudvikling af eReolen Go. 
 • I appen skal børn både kunne låne fysiske og digitale bøger. 
 • Film, lyd mm. bruges som formidlingsgreb til at åbne fortællingerne op og inspirere til lystlæsning.  
 • Appen bygger på personaliserede løsninger og finder bøger, der er interessante for det enkelte barn. 
 • Appen understøtter et bredere udlån, da hvert barn får deres egne materialeforslag fra hele bagkataloget. 
 • Det er gennemsigtigt for barnet, hvordan appen bruger og viser data – fx at foreslåede fortællinger er baseret på interesser og anbefalinger fra venner. 
 • Appen giver mulighed for, at børnene kan anbefale en bog og inspirere andre børn til læsning, men det er ikke muligt at kommentere og skrive fritekst, som stiller krav til moderation 

Koncept og design 

Design og koncept understøtter den vision, der blev udarbejdet som en del af analysen. Den lyder: 

 ”Det digitale børnebibliotek vil gå forrest i arbejdet med at skabe læselyst hos børn og unge, uanset hvor de er. Børnene skal opleve at få vækket deres nysgerrighed og blive inspireret til fortællingernes store univers”. 

App’en er en afløser for eReolen GO. Den tager udgangspunkt i flere af de eksisterende funktioner på eReolen Go, men er udvidet til også at indeholde fysiske bøger. 

Konceptet er udvikler og designet ud fra følgende 7 principper fra barnets perspektiv: 

 • Jeg kan altid tilgå de materialer, jeg bliver præsenteret for 
 • Det er tydeligt for mig, hvorfor jeg får anbefalet de forskellige fortællinger 
 • Jeg får altid vist noget, som interesserer mig 
 • Det skal altid være tydeligt, hvad jeg gør 
 • Det skal være nemt at komme tilbage til, hvor jeg var 
 • Jeg har mulighed for at se og ændre mine præferencer 
 • Jeg ved, hvilken data biblioteket gemmer om mig og hvad de bruger den til 

Grundpræmissen for appen er, at det er barnets interesser, der er i centrum. Gennem et emoji-univers i appen vil barnet kunne vælge interesser og blive præsenteret for materialer, der matcher. Barnet kan anmelde bøger med emojis og vælge at anbefale dem til deres venner. Barnet er i centrum og appen tager udgangspunkt i barnets interesser, barnets venner og barnets vaner for på den baggrund at finde den rigtige fortælling. 

Baggrunden for udvikling af en ny løsning

Bibliotekerne har i flere år haft en række digitale tilbud, enten helt eller delvist målrettet børn, men ingen fælles retning for udviklingen af indsatsen på det digitale børneområde. Derfor igangsatte koordinationsgruppen for det forhenværende Danskernes Digitale Bibliotek i foråret 2019 projektet ’Bibliotekernes digitale børnetilbud’, der skulle sikre, at der blev formuleret en fælles retning med fokus på det interessante, relevante og inspirerende indhold, som det digitale børnetilbud kan udvikles efter. 

Arbejdet mundede ud i en analyse af bibliotekernes digitale børnetilbud, en vision samt et konceptforslag. Alle tre dele blev præsenteret på to møder i hhv. Aarhus og København i sensommeren 2019. 

På baggrund af det store analyse- og visionsarbejde, er der udarbejdet et endeligt koncept og design af en ny biblioteksapp til børn. Koncept og design er blevet testet på mere end 100 børn i alderen 9 til 13 år og blevet drøftet bredt i sektoren.