Forbedring af BPI-servicen 

Brugeren har en forventning om at møde den bibliotekariske formidling, som de kender fra det fysiske bibliotek, i det digitale biblioteksrum. Netop derfor peger visionen for Det sammenhængende Bibliotek på at øge den lokale brug af BPI-servicen, der giver bibliotekerne mulighed for at dele redaktionelt indhold med hinanden og for derved let at kunne tilbyde deres brugere en relevant, nuanceret mængde af artikler af høj kvalitet. 

Udvikling fortsætter under NEXT 

To udviklingshuse har på baggrund af en teknisk gennemgang af servicen vurderet, at en videreudvikling og forbedring kræver en ny platform. I forbindelse med opgraderingen af DDB CMS til en ny platform under Next-programmet,  arbejder Det Digitale Folkebibliotek derfor videre med en ny løsning til deling af indhold.  

 
En del af Det sammenhængende bibliotek 

Projektet hører under fokusområdet 'Biblioteket som inspirator', der handler om bibliotekets særlige plads i danskernes bevidsthed som en institution, der skyder vitaminer i livet i form af kuratering, perspektivering og inspiration.