Pilotbiblioteker

Her kan du finde information om pilotbibliotekerne

I sommeren 2024 skal folkebibliotekerne tage den nye hjemmeside, kaldet Folkebibliotekernes CMS, i brug. Det bliver en stor, spændende og krævende opgave. 

Derfor får vi hjælp af pilotbiblioteker, der går foran og baner vejen, så vi sammen kan sikre, at alle biblioteker, store som små, kommer godt i gang.

Pilotbibliotekerne skal kvalitetssikre betaudgaven af hjemmesiden og manualen, så vi kan udbedre kritiske fejl og mangler inden de øvrige biblioteker kommer på Folkebibliotekernes CMS.
Pilotbibliotekerne skal også fungere som ambassadører, og videndele og erfaringsudveksle med de øvrige biblioteker i netværksgrupper.

Pilotbibliotekerne er:

  • Billund
  • Aalborg
  • Herlev  
  • Struer 
  • København
  • Herning 
  • Faxe

For at få mest muligt ud af pilotfasen, har vi i udvælgelsen lagt vægt på, at pilotbibliotekerne repræsenterer folkebibliotekerne bredt. Derfor har vi i udvælgelsen blandt andet lagt vægt på, at:


•    Hele landet og alle centralbiblioteksområder er repræsenteret
•    Der både er små og store biblioteker
•    De udvalgte biblioteker bruger forskellige billetleverandører

Tidsplan for pilotfasen 


Opstartsmøde: mandag den 20. november kl. 14-15 
Pilotmøde: mandag den 4. december kl. 14-15 
Pilotmøde: mandag den 8. januar kl. 14-15 
Pilotmøde: mandag den 5. februar kl. 14-15 
Take off møde: mandag den 4. marts kl. 14-15 

To ugentlige pilotmøder i marts og april 

Pilotperioden slutter - Fysisk møde i Odense: mandag den 22. april kl. 10-15 

Ambassadørperioden starter med månedligt møde frem til og med august 2024 

Alle pilotmøder foregår online og varer ca. 1 time.