Sekretariatet

Sekretariatet består af en konstitueret sekretariatschef, 11 medarbejdere, to studenter og to indstationeringer.

Kontakt

Du kan kontakte Det Digitale Folkebibliotek ved at skrive til detdigitalefolkebibliotek@kk.dk.

Christel Elbrønd Krabbenhøft
Konstitueret Sekretariatschef

Lotte
Lotte Pantawapirom
Kontorfuldmægtig


Økonomi og administration.

Christian Søndergaard Christensen
Christian Søndergård Christensen
Chefkonsulent


Jura.

Rolf
Rolf Madsen
Applikationsarkitekt


Product owner for de brugerettede brugergrænseflader.

Tue
Tue Gaston
Konsulent


Hjemmesidepakken DDB CMS og statistik.

Morten

Morten Maegaard Astrup (Barsel)
Driftsansvarlig

Appen Biblioteket.

Erik
Erik Bachmann Pedersen
IT-arkitekt


Den fællesnationale biblioteksinfrastruktur og teknologivurdering.

Dorte
Dorte Thuesen
Chefindkøber


Forhandling/indkøb af e-bøger, lydbøger og licenser og ConsortiaManager (ERMS).

Ann Sofie
Ann Sofie Richardy
Driftsansvarlig


Statistik, FAKTOR, ConsortiaManager (ERMS) og GDPR.
 

Maja
Maja Vestbirk
Projektleder


Programansvarlig for Det sammenhængende bibliotek og DDB CMS NEXT.

Sidsel
Sidsel Stenbek Andersen
Kommunikationskonsulent


Kommunikation og sekretariatsbetjening af bestyrelsen.

Ninna
Ninna Assentoft Faurschou
Projektleder


Kommunikation og DDB CMS Next.

Sofie
Sofie Mohr
Student


Indkøb og statistik.

Manglende billede.
Ezgi Yigit
Student

Indstationeringer

Gitte
Gitte Barlach
Indstationeret fra Aarhus Kommunes Biblioteker


DDB CMS (28 timer om ugen).

Simon
Simon Holt
Indstationeret fra Vejle Bibliotekerne


Analyse- og udviklingsopgaver for DDB CMS (5 timer om ugen).