Om Det Digitale Folkebibliotek

Foreningen Det Digitale Folkebibliotek er en sammenslutning af folkebibliotekerne i alle landets kommuner samt Grønland, Færøerne og Sydslesvig.

Det Digitale Folkebibliotek er sat i verden for at udvikle og formidle et sammenhængende digitalt bibliotek med både den enkelte borger og fællesskabet i fokus.  

Vores mission er at være en fast inspiration i borgernes liv og give borgerne lyst til livslang læring og dannelse. Vores vision er at skabe lyst til fordybelse, viden og deltagelse. 

Vi driver og udvikler en række løsninger og varetager funktioner på vegne af folkebibliotekerne herunder blandt andet: 

  • Biblioteket-appen 
  • Bibliotekernes fælles hjemmesideløsning 
  • eReolen og eReolen GO
  • FAKTOR - Bibliotekernes fælles statistikløsning 
  • Udvikling af en fælles digital filial til børn 
  • Forhandling og administration af tekstlicenser, ebøger og netlydbøger 
  • Opgaver relateret hertil, herunder GDPR og juridisk rådgivning i relation til brugen af løsningerne samt vedligeholdelse af understøttende systemer

Strategi 2022-2024 

Vores strategi har til formål at sætte en ambitiøs, og samtidig konkret og realiserbar retning for arbejdet med foreningens digitale tilbud og områder fra 2022 til og med 2024.

Læs vores strategi for 2022-2024 her. 

Hvem er vi

Det Digitale Folkebibliotek består af en bestyrelse, et fagudvalg for hjemmesider og apps og et fagudvalg for eReolen og tekstlicenser samt et sekretariat i København og Aarhus, hvor Team eReolen er placeret . 

Mød nogle af medarbejderne i sekretariatet her: 

 

Vedtægter

Læs foreningen vedtægter her.

Spørgsmål og kommentarer 

Det er vigtigt for os, at alt, hvad vi laver, er med til at gøre det nemmere for både biblioteksansatte og slutbrugere. Derfor vil vi meget gerne høre fra dig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores projekter og produkter. 

Skriv til os på kontakt@detdigitalefolkebibliotek.dk 

Du kan også få et indblik i vores arbejde gennem denne artikel fra Fagmagasinet Perspektiv, der kan læses her.

Hvert år laver foreningen en tilfredshedsundersøgelse blandt medlemmerne.

Det er et værdifuldt værktøj, der gør os klogere på, hvordan vi kan forbedre foreningens produkter, services, kommunikation og konstruktion.  

Læs resultaterne af tilfredshedsundersøgelsen 2022 (gennemført i 2023) her