Om Det Digitale Folkebibliotek

De danske folkebiblioteker i alle landets kommuner samt Grønland, Færøerne og Sydslesvig er gået sammen i en ny forening omkring det digitale bibliotekstilbud under navnet Det Digitale Folkebibliotek. Det Digitale Folkebibliotek har pr. 1. august 2020 overtaget de opgaver, der før blev varetaget af Danskernes Digitale Bibliotek (DDB), og som primært omhandler bibliotekernes digitale brugergrænseflader og digitale tilbud til borgerne. 

Foreningens opgaver er bl.a. at:

 • drive og udvikle bibliotekernes fælles hjemmesideløsning,
 • drive og udvikle bibliotekernes fælles app Biblioteket,
 • drive og udvikle bibliotekernes statistikløsninger,
 • forhandle og administrere digitale ressourcer, fx Infomedia o.l.,
 • udvikle ny digital børneløsning,
 • sikre adgang til og formidling af e-bøger og netlydbøger gennem eReolen, eReolen GO! og eReolen Global.

Læs baggrunden for foreningsdannelsen i "Folkebibliotekerne sammen om digital udvikling i ny forening"

Bestyrelse

Bestyrelsen består af ni bibliotekschefer og to suppleanter. Bestyrelsen blev valgt på ekstraordinær generalforsamling d. 24. november 2020. 

Find kontaktoplysninger her.

 • Jakob Heide Petersen, Københavns Kommune
 • Marie Østergaard, Aarhus Kommune (Næstformand)
 • May-Britt Diechmann, Stevns Kommune (formand for fagudvalg for hjemmesider og apps)
 • Søren Mørk Petersen, Helsingør Kommune  (formand for fagudvalg for eReolen)
 • Kirsten Boelt, Aalborg Kommune 
 • Lars Bornæs, Silkeborg Kommune
 • Jens-Ole Winther, Skanderborg Kommune
 • Mia Sørup, Sorø Kommune
 • Stine Have, Hillerød Kommune
 • Jakob Lærkes, Gladsaxe Kommune (suppleant)
 • Kent Skov Andreasen (suppleant)

Fagudvalg

Generalforsamlingen nedsatte på ekstraordinær generalforsamling d. 24. november 2020 et fagudvalg for hjemmeside og apps og et fagudvalg for eReolen og tekstlicenser. I hvert fagudvalg sidder syv medlemmer.

Find kontaktoplysninger for fagudvalg for hjemmesider og apps her.
Find kontaktoplysninger for fagudvalg for eReolen her.

Sekretariat

Foreningens opgaver varetages af et sekretariat bestående af en konstitueret sekretariatschef, 10 medarbejdere, to studenter og to indstationerede medarbejder fra lokale biblioteker.

Find kontaktoplysninger her.

Vedtægter

Læs foreningens vedtægter

Referater

Læs referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger her.