Målrettet tilbud til unge som studerende

Q1 2022 - Q3 2022 Modningsprojekt: Med henblik på at vurdere om der er potentiale for en puljeansøgning

Afklaringsfase

I afklaringsfasen skal det undersøges om der er opbakning til og i givet fald hvordan et tilbud til studerende skal defineres og hvem der skal inviteres med i samarbejdet. 
 

Projektfase

Hvis der er opbakning til et tilbud vil det forventede resultat være en ansøgning om etablering af et tilbud til unge i rollen som studerende. 

Mål

  • Afklare basis for etablering af nyt tilbud målrettet unge som studerende
  • Udarbejdelse af ansøgning til udviklingspuljen
     

Fokuseret tilbud

Målsætning
I udmøntningen af strategien vil vi fokusere på at have den portefølje af nuværende og fremtidige produkter, der giver størst potentiale for at realisere vores vision. Vi vil anvende de kanaler, der understøtter dette bedst muligt og økonomisk mest ansvarligt. I udvælgelsen af produktporteføljen vil vi have fokus på den sammenhængende brugerrejse og på samlet økonomi.