Biblioteket som inspirator: Fælles redaktion og BPI

Q2 2022 - Q3 2023

Afklaringsfase


Følgende skal afklares: 

  • Skal der være fælles redaktion(er) for folkebibliotekerne  
  • Skal eReolens og Litteratursidens redaktioner være omdrejningspunktet?
  • Hvordan håndterer vi lokal deltagelse 
  • Er der behov for udvikling af ny snitflade i stedet for BPI?

Projektfase

  • Nedsættelse for den evt. fælles redaktion og udarbejdelse af kommissorium
  • Teknik udvikling af ny BPI-platform til Next

Mål

  • At gøre det nemt at dele og bidrage 
  • Bedre kvalitet og økonomi i folkebibliotekernes formidling til borgerne

Målsætning 
Vi vil skabe større sammenhæng mellem den nationale og den lokale formidling. Vi vil bidrage til bedre lokal udnyttelse af fælles produceret indhold og blive endnu bedre til at understøtte de lokale digitale kanaler og brugen af sociale platforme til at inspirere og fastholde brugerne.