Bedre metadata og udnyttelse af metadata til berigelse af indhold

Q1 - Q3 2023 Indhold og den gode brugerrejse

Afklaringsfase

I afklaringsfasen analyseres det hvilke udfordringer, der p.t. er med metadata og hvad der skal til for eksempelvis at kunne berige/koble det nuværende indhold på hjemmesiden med arrangementer eller lignende. Samtidig afklares det, om der i lyset af den forventede implementering af RDA kan laves et samarbejdsprojekt med KOMBIT/DBC i forhold til, hvordan man på folkebibliotekerne kan udnytte mulighederne i RDA. 
 

Projektfase


Såfremt der er basis for et samarbejdsprojekt, forventes det, at der i projektfasen udarbejdes en ansøgning til udviklingspuljen. Evt. udfordringer med metadata, der kan/skal løses i den nuværende infrastruktur kanaliseres via infrastrukturgruppen ind i BDI-organisationen. 

Mål

  •     Bedre og mere relevant metadata og bedre udnyttelse af metadata
  •     Mere attraktivt indhold via relevant berigelse
     

Indhold og den gode brugerrejse

Målsætning

Vores tilbud skal indeholde attraktivt, aktuelt og alsidigt indhold, så brugerne altid har adgang til relevant indhold. Særligt til børn og unge, skal der tænkes i nye former for relevant indhold og der skal sikres bedre sammenhæng mellem indhold, så det samlet bidrager til at inspirere og give gode oplevelser. 

Kobling mellem bruger og indhold

  • Vi vil optimere brugerens rejse til indholdet

Troværdig personalisering

  • Vi vil fastholde brugerens lyst til fordybelse
  • Udgangspunkt i privacy-by-design