Det digitale børnebibliotek

Q1 2022 - Q2 2025

Det digitale børnebibliotek – i daglig tale kaldet ”Børneprojektet” - er et projekt støttet af Slots- og Kulturstyrelsen.

Formålet med projektet er at lave et nyt website med både digitale og fysiske bøger, som skal afløse eReolenGO.dk. Ønsket er at skabe et website, der fremmer børns læselyst med elementer som personalisering, barn-til-barn inspiration og et legende design.

Projektet er en del af NEXT-programmet, og det nye børnesite bygger på nogle af de samme byggeklodser som Folkebibliotekernes CMS, men vil være sit eget selvstændige site.

Projektet løber frem til maj 2025.

Børneinddragelse er vigtigt

Man vil kunne finde alle børnematerialer på sitet, men formidlingen vil især være målrettet de 8-12-årige. For at sikre, at vi rammer målgruppens præferencer og adfærd, er det et vigtigt princip i projektet at inddrage børnene mest muligt i udviklingsprocessen.

 
Gejst Studio, der har udviklet websitets nye design, har derfor afholdt workshops, hvor børn i målgruppen har skullet designe, dele viden og give feedback. I projektet er også lavet workshops og fokusgruppe-tests for at blive klogere på børnenes søgeadfærd og ønsker til gamification.

Foruden det konkrete testarbejde trækker projektet på eReolen GOs viden om børnemålgruppen og inddragelse af denne fra  arbejdet med børneambassadører, videoproduktion, projektarbejde med mere. 

Projektets forløb

Afklaring

  • Bemanding. Nedsættelse af projektorganisering

Analysefase

  • Teknisk analyse, GDPR/jura analyse, forretningsmodeller, dialog med DBC om metadata samt platform og arkitekturvalg. Dialog m. STIL med flere om integration mellem Uni- og bibliotekslogin

Projektfase

  • Teknisk udvikling, UX/Design, 
  • Evaluering og brugertest 
  • Forankring: Markedsføring, udarbejdelse af redaktionel indhold

Mål

  • God brugeroplevelse og performance
  • Gennemsigtighed ift. brugerdata (privacy by design) 
  • Let for læsesvage og -stærke at finde relevante bøger, som inspirerer til at læse og læse mere 
  • Bredt udlån af det samlede bagkatalog 

Projektets målsætninger

1.    Et fokuseret digitalt bibliotek til børn
Vi vil skabe et univers, hvor barnet er i centrum, med fokus på inspiration og lystlæsning. Et univers, der tager udgangspunkt i barnets interesser, barnets venner, barnets vaner og barnets kognitive færdigheder for på den baggrund at finde den rigtige fortælling til det rigtige barn. 


2.    Nye grupper af børn
Vi vil nå andre grupper af børn end dem, der kommer på det fysiske bibliotek.  


3.    Altid relevant
Vi vil skabe indhold og funktioner (kampagner, gamification m.v.), der altid er relevante for børnene og som derfor formår at fastholde børns interesse og gode læsevaner.  


4.    Børn som inspiratorer
Børnene kan anbefale en bog og inspirere andre børn til læsning på måder, der ikke kræver moderation. 


5.    Troværdig personalisering
Børn skal via personalisering finde litteratur, der er interessante for det enkelte barn. Det skal være gennemsigtigt for barnet, hvordan vi bruger og viser data – eksempelvis at foreslåede fortællinger er baseret på interesser og anbefalinger fra venner. 

Styregruppen

•    Christel Elbrønd Krabbenhøft, Leder, Københavns Biblioteker
•    Rebekka Kinimond Carlson, Bibliotekschef, Hvidovre Kommune
•    Anne Green, Afdelingsleder, Svendborg Bibliotek
•    Tina Bang Jacobsen, Leder af CB og Organisation, Aalborg Kommune

Et fokuseret digitalt tilbud til børn


Målsætning fra handlingsplanen
At skabe et nyt børnetilbud, som bliver folkebibliotekernes samlede digitale filial til børn. Der tages udgangspunkt i barnets interesser, venner og vaner for at finde den helt rigtige fortælling. Fokus er på inspiration og lystlæsning! Med tilbuddet fremmer bibliotekerne børns læselyst med elementer som personalisering, gamification og barn-til-barn inspiration. Det enkelte barn kan nemt finde det rigtige bogmatch – igen og igen. På papir, på skærmen og i høretelefonerne.