Advisory Board

Q3 2022 -Q2 2023

Afklaringsfase

  • Udarbejdelse af kommissorium for advisory board, herunder sammensætning f.eks. deltagere fra andre public service institutioner, kulturchefer eller -direktører i kommuner, digitale frontløbere, forlag og lignende.


Projektfase

  • Etablering af boardet

Mål

  • Bedre og bredere forankring af og opbakning til det digitale folkebiblioteks interesser
  • Løbende input til og dermed bedre grundlag for strategiske satsninger
     

Policy Making

Målsætning

Vi bruger aktivt grebet policy making – i form af konkrete handlinger (intervention) og kommunikation til at fortælle de gode historier om vores arbejde, og dermed styrke vores position, hvor det gavner opfyldelsen af vores strategi og foreningens virke. Det er for eksempel ved at arbejde målrettet på at give folkebibliotekerne gode vilkår for adgang til digitale materialer.