Styrket medlemssamarbejde

Q2- Q3 2023

Etablering af et overblik over hvad og hvordan man kan involvere sig/få indflydelse i foreningen 

Mål

  • Medlemmerne får et bedre indblik i hvordan de kan involvere sig i foreningens arbejde
  • Flere biblioteker involverer sig i samarbejdet om Det Digitale Folkebibliotek        

Løbende etablering af arbejdsgrupper med medlemsdeltagelse med særlige afgrænsede formål, også tidsmæssigt 

Afklaring

  • I hvilke tilfælde giver det mening at etablere arbejdsgrupper med medlemsdeltagelse?

Mål

  • Større kapacitet i Det Digitale Folkebibliotek
  • Bedre beslutningsgrundlag  
  • Kvalitetssikring af services og produkter

Styrket medlemssamarbejde

Målsætning
Det Digitale Folkebibliotek er 98 kommuner i Danmark samt biblioteker i Sydslesvig, på Færøerne og i Grønland. Det er en styrke, der skal udnyttes til at skabe et bredt forankret samarbejde mellem medlemmer på mange niveauer. Et samarbejde, hvor alle bidrager til at udbrede foreningens strategi lokalt, og hvor det lokale arbejde bidrager til det fælles arbejde og omvendt.