Styrket samarbejde om infrastrukturen

Q1 – Q2 2022

Etablering af infrastrukturgruppe der kan varetage folkebibliotekernes interesser i forhold til den fælles biblioteksinfrastruktur og samspillet med det fælles bibliotekssystem 

Afklaringsfase

  • Fastlæggelse af kommissorium for infrastrukturgruppen, arbejdsform m.v. og fastlægge overordnet mandat


Etablering

  • Invitere deltagere fra medlemmerne med i infrastrukturgruppen og igangsætte arbejdet i gruppen

Mål

  • Sikring af folkebibliotekernes interesser i forhold til den fælles infrastruktur
  • Bedre udnyttelse af den økonomi, der ligger i den fælles infrastruktur
     

Styrket samarbejde om infrastrukturen

Målsætning
En forudsætning for vores succes er, at den nationale biblioteksinfrastruktur løbende udvikler sig, så den understøtter vores behov. Vi vil via inddragelse og dialog med KOMBIT og andre aktører styrke de fælles ambitioner om at skabe en mere slutbrugerorienteret og dynamisk it- og datainfrastruktur.