Afklaring af public service-samarbejde med DR

Q1 - Q3 2022

Afklaringsfase

  • Modningsprojekt med DR. Børne klubkoncept. Gennemføres mhp. afklaring af potentiale for samarbejde om læsning med DR

Projektfase

  •  Såfremt der kan findes fælles fodslag om etablering af en løsning, forventes det, at der søges om midler til etablering i udviklingspuljen 

Mål 

  • At etablere en varig samarbejdsrelation til DR
  • At udnytte DR’s kompetencer på børneområdet til at få flere børn gjort til aktive læsere og brugere af bibliotekernes fælles digitale filial til børn
     

Nye samarbejder

Public service-samarbejder  

  • Stå stærkere i forhold til kommercielle aktører i kampen om brugernes opmærksomhed.  


Øget samarbejde med indholdsleverandører og om indhold 

  • Fælles initiativer. Samarbejdspartnere (fonde, virksomheder og organisationer)

Øget Internationalt samarbejde 

  • Inkludere de gode ideer i vores arbejde.