Samarbejde med virksomheder og fonde

Q2 - Q3 2022

Afklaringsfase

  • Ansættelse af fundraiser (midlertidigt) for at undersøge hvor stor finansiering vi potentielt kan få fra fonde med videre. Plan for samarbejde med private virksomheder, herunder hvad vil vi samarbejde om og med hvem vi gerne vil samarbejde

Etablering

  •  Ansøge hos fonde og afsøge gensidig interesse for samarbejde hos udpegede private virksomheder

Mål

  • Større og finansiering af Det Digitale Folkebiblioteks aktiviteter
  • Bedre og mere målrettede løsninger til brugerne
     

Nye samarbejder

Public service-samarbejder  

  • Stå stærkere i forhold til kommercielle aktører i kampen om brugernes opmærksomhed.  

Øget samarbejde med indholdsleverandører og om indhold 

  • Fælles initiativer. Samarbejdspartnere (fonde, virksomheder og organisationer)

Øget Internationalt samarbejde 

  • Inkludere de gode ideer i vores arbejde.