De rette understøttende tjenester

Q2 - Q4 2022

Afklaringsfase

I afklaringsfasen skal der fastlægges de principper, der skal ligge til grund for vurderingen af hvilke understøttende tjenester Det Digitale Folkebibliotek selv skal have samt hvilke der med fordel kan ligge et andet sted. Afklaringen gennemføres i regi af infrastrukturgruppen. 

Projektfase

De afklaringer, man når frem til, er udgangspunktet for udvikling eller afvikling af eksisterende understøttende tjenester. 


Mål 
Optimeret portefølje af understøttende tjenester, der giver værdi for brugergrænsefladerne og dermed bibliotekerne i regi af Det Digitale Folkebibliotek
 

Fokuserede understøttende tjenester

Målsætning

De borgerrettede tilbud fungerer kun, hvis vi hele tiden formår at have velfungerende understøttende løsninger og områder, som statistik, cover service, indkøbssystem, forhandling, GDPR og jura. Disse løsninger giver os mulighed for at udvikle vores tilbud med funktioner, der følger med brugernes behov, ønsker og forventninger og understøtter en god sammenhængende brugerrejse. Vi tager ansvar for disse løsninger og sikrer løbende, at vi har den indflydelse på deres indhold og udvikling, der er nødvendigt for at leve op til vores ansvar.