FAKTOR

Hvis du har spørgsmål eller gerne vil fejlmelde, så skriv til fællespostkassen: kontakt@detdigitalefolkebibliotek.dk I Facebook-gruppen "Fakta om FAKTOR og statistik i bibliotekerne" kan I stille hinanden spørgsmål og dele erfaringer med brugen af FAKTOR.