Biblioteksproduceret indhold (BPI)

BPI er en database, som giver bibliotekerne mulighed for at dele redaktionelle artikler og arrangementer med hinanden til brug på deres hjemmesider

Formålet med BPI er at genbruge andres gode indhold og kunne trække på andre bibliotekers særkompetencer på bestemte områder, eksempelvis en smal litterær genre, klassisk musik, tegneserie eller lignende, som ikke alle biblioteker har kompetencer i forhold til. Dermed er platformen med til at styrke det enkelte biblioteks formidling. 

Ny version af BPI

BPI blev lanceret i 2014. Projektet er opstået på baggrund af et puljeprojekt, udviklet af en række biblioteker med Aarhus Biblioteker som projektleder. I forbindelse med realiseringen af Det sammenhængende bibliotek, har to udviklingshuse på baggrund af en teknisk gennemgang af servicen vurderet, at en videreudvikling og forbedring af funktionen kræver en ny platform. I forbindelse med NEXT-projektet arbejder Det Digitale Folkebibliotek derfor videre med en ny løsning til deling af indhold.

Læs  guidelines til brug af BPI
Netværksgruppe for Biblioteksproduceret Indhold (BPI) 
Facebookgruppe for BPI