BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER I APP-LØSNINGEN BIBLIOTEKET

Version 2.1

VI ER DEN DATAANSVARLIGE - HVORDAN KONTAKTER DU OS?

Biblioteket-appen er en fælles løsning for landets folkebiblioteker. Det er den enkelte kommune, som er dataansvarlig for behandling af personoplysninger, når kommunens folkebiblioteker deltager i app-løsningen. Du kan rette henvendelse om behandling af dine personoplysninger i app-løsningen Biblioteket til hovedbiblioteket i din kommune. Du kan finde kontaktoplysninger her i appen under menupunktet "Mere". Du kan også rette henvendelse til din kommunens databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis kontaktoplysninger findes på din kommunes hjemmeside. Du er også velkommen til at rette henvendelse til databehandleren af personoplysninger i app-løsningen Biblioteket, som er foreningen Det Digitale Folkebibliotek, der kan kontaktes på mailadressen detdigitalefolkebibliotek@kk.dk

FORMÅL MED OG RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Det er formålet med app-løsningen Biblioteket at give adgang til bibliotekets tilbud og services fra mobile enheder. For at du kan anvende bibliotekernes tilbud og services, behandles der personoplysninger om dig i app-løsningen Biblioteket. Ifølge lov om biblioteksvirksomhed kan folkebibliotekerne etablere digitale services tjenester, som stilles til rådighed for borgerne. Retsgrundlaget for behandling af personoplysninger i app- løsningen Biblioteket er endvidere databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e om behandling af personoplysninger, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som den dataansvarlige har fået pålagt.

KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER - HVILKE OPLYSNINGER BEHANDLES?

Der behandles almindelige personoplysninger i appen Biblioteket.

OPLYSNINGER OM DINE LÅN OG RESERVEREDE MATERIALER

I funktionen “Beskeder” samles servicebeskeder vedrørende dine reserveringer og lån. De samme beskeder sendes til dig som push-besked, hvis du har accepteret brug af push i appen. Vi opbevarer oplysninger om dine lån og reserveringer i disse services, der som udgangspunkt slettes automatisk efter 30 dage.

OPLYSNINGER OM "LÅNEHISTORIK OG INSPIRATION"

Som udgangspunkt sletter bibliotekerne altid automatisk dine data efter 30 dage. Men i app- løsningen Biblioteket kan du tilvælge funktionen "Lånehistorik og inspiration". Hvis denne funktion tilvælges, påbegyndes indsamling af informationer om dine lån, således at du kan tilgå din lånehistorik på en samlet liste. Disse data bruges også til at give dig personlige anbefalinger af materialer. Anbefalingerne udformes automatisk på baggrund af de materialer, du har lånt, lagt på huskeliste, reserveret og/eller kigget på tidligere. Anbefalingsløsningen (algoritmen) fungerer således, at dine data sammenlignes med andre brugeres data for at finde andre brugere, der har en lignende låneadfærd. Hvis der vurderes at være sandsynlighed for, at en række brugeres låneadfærd er relevante i forhold til dig, vil disse brugeres låneadfærd danne grundlag for anbefalingerne til dig. På samme måde benyttes dine oplysninger til at danne grundlag for andre brugeres anbefalinger. Dine personoplysninger er beskyttet med en stærk kryptering, og det er ikke muligt for andre at få oplyst hvem anbefalingerne er dannet på baggrund af. Der kan også dannes anbefalinger til dig på baggrund af materialer du har lånt, uden at anvende andre brugeres data. I appen Biblioteket er det muligt at skjule enkelte materialer fra din lånehistorik eller hele listen. Vær opmærksom på, at din lånehistorik kun slettes helt, hvis du fravælger funktionen "Lånehistorik og inspiration" igen, dvs. slår opsamling af data fra under "Indstillinger". Vælger du at skjule dele af eller hele din lånehistorik, vil disse oplysninger ikke længere benyttes til at give dig personlige anbefalinger. Du kan til enhver tid ændre dit valg om opbevaring af disse oplysninger om dig, hvorefter alle oplysninger om dig slettes.

OPLYSNINGER OM "SPØRG BIBLIOTEKSVAGTEN"

Det er i app-løsningen Biblioteket muligt at rette henvendelse direkte til Biblioteksvagten. Biblioteksvagten er de danske bibliotekers landsdækkende spørgetjeneste, som kan give svar på faktuelle spørgsmål, hjælp til søgning, henvisninger bøger, artikler, m.m. Vælger du at benytte funktionen "Spørg Biblioteksvagten”, videregives dit navn og din e- mailadresse til en dataansvarlig bibliotekskommune (Herning), der administrerer servicen Biblioteksvagten i samarbejde med Foreningen Biblioteksvagten. Biblioteksvagten svarer dig herefter direkte via e-mail, og ikke igennem Biblioteket-appen. Du kan læse Biblioteksvagtens privatlivspolitik her.

OPLYSNINGER OM DIT NAVN

Oplysninger om dit navn anvendes i forbindelse med ovennævnte funktion "Beskeder" og push- beskeder. Dit navn optræder ikke i beskederne, men kan anvendes i forbindelse med fejlsøgning. Se også afsnittet "Hvem har adgang til oplysningerne om dig". 

OPLYSNINGER OM DINE BETALINGER

Hvis du betaler et mellemværende via appen Biblioteket, opbevares oplysninger om betalingen via MobilePay. Dine betalingskortinformationer behandles ikke i app-løsningen.

ANDRE OPLYSNINGER

I app-løsningen benyttes Google Analytics til at indsamle anonymiseret statistik. Ved login i appen opbevares dit brugernavn og pinkode krypteret på din enhed.

KATEGORIER AF MODTAGERE - HVEM HAR ADGANG TIL OPLYSNINGER OM DIG?

Når oplysninger om biblioteksmaterialer ikke længere er tilknyttet din profil, opbevares oplysningerne i 30 dage. I den periode kan bibliotekspersonale hos den dataansvarlige kommune på dit lokale bibliotek se de beskeder, der er sendt til dig. I forbindelse med at søge dine beskeder frem i denne log, skal biblioteket anvende dit brugernavn. Dit brugernavn opbevares i forbindelse med beskedhistorikken i krypteret form. Den dataansvarlige kommune anvender foreningen Det Digitale Folkebibliotek som databehandler, og databehandleren anvender underdatabehandler. Medarbejdere hos underdatabehandler har adgang til oplysninger om dig.

OVERFØRSEL TIL MODTAGERE I TREDJELANDE

Der overføres ikke personoplysninger til modtagere i tredjelande. Der er blevet anvendt og anvendes imidlertid fortsat en cloud-løsning til hosting/opbevaring af personoplysninger i app-løsningen hos et amerikansk registreret selskab. Det er aftalt med selskabet, at personoplysningerne opbevares i Europa, og EU-Kommissionens standardkontraktklausuler (SCC) finder anvendelse på behandling af personoplysninger i cloud- løsningen. Der er endvidere truffet den supplerende foranstaltning for at beskytte personoplysningerne i Biblioteket-appen, at oplysningerne er stærkt krypterede.

DINE RETTIGHEDER

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af disse rettigheder, bedes du anvende kontaktoplysningerne nedenfor.

INDSIGTSRET

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der behandles om dig i app-løsningen, samt en række yderligere oplysninger. 

RET TIL BERIGTIGELSE (RETTELSE)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Bemærk, at du selv kan rette brugeroplysninger i appen (pinkode, e-mail, telefon, favoritbibliotek og indstillinger for servicemeddelelser).

RET TIL SLETNING

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for almindelig generel sletning indtræffer.

RET TIL BEGRÆNSNING AF BEHANDLING

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må der fremover kun behandles oplysninger - bortset fra opbevaring med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

RET TIL INDSIGELSE

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod den ellers lovlige behandling af dine oplysninger i app-løsningen.

LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

KLAGE TIL DATATILSYNET

Du har ret til at indgive klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, dine personoplysninger behandles på i app-løsningen. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatil net.dk.

LÆS IGEN

Du kan altid finde information om gældende behandling af personoplysninger vedrørende appen Biblioteket under "Indstillinger" øverst på "Min side".