DDB CMS support

Det Digitale Folkebibliotek har indgået en aftale med DBC om support af tekniske og ikke-funktionelle henvendelser om DDB CMS. 

Hvor finder man hjælp?

Når I oplever problemer af brugsmæssig eller teknisk karakter, er der en række trin, der kan hjælpe med at få løst problemet. Vi opfordrer derfor til, at I: 

  1. Læser DDB CMS Manualen og ser, om der allerede er beskrevet en løsning på problemet. 
  2. Ser, om der er tale om en kendt fejl, der allerede er beskrevet i DDB CMS issue trackeren
  3. Kontakter DBC’s kundeservice, der er indgangen for alle henvendelser omkring DDB CMS, Databrønd, Danbib, bibliotek.dk og FBS. 
  4. Spørg ud i den selvbestaltede Facebook-gruppe ’DDB CMS for praktikere’. 

DBC’s kundeservice kan modtage alle henvendelser, men har kun ansvar for selv at håndtere supportsagen, hvis der er tale om teknisk support. Derudover henviser DBC til oprettelse af sager i DDB CMS issue trackeren, som dog er forbeholdt udviklingsønsker og fejl, der kræver kodeændring. 

DDB CMS issue tracker

DBC henviser til oprettelse af sager (issues) i DDB CMS issue trackeren, hvis der er tale om: 

  • Forslag til ændringer i DDB CMS’ funktionelle helhed, herunder ændringer i eksisterende samt udvikling af nye funktioner. 

DDB CMS issue trackerens formål er en åben dialog omkring analyse, beskrivelse og prioritering af issues i DDB CMS. Issue trackeren giver et overblik over eksisterende issues samt løsning af fejl (bugs) og forbedringer (enhancements) som en del af vedligeholdelsesopgaven og danner udgangspunkt for koordinering af lokal udvikling, herunder de udviklingsprojekter, der leder til større ændringer eller nye funktioner. 

Issue trackeren er ikke til support. 

Vejledning til issuetracker 

Teknisk support

DBC håndterer supportsagen, hvis der er tale om teknisk support inden for DBC’s ansvarsområder, herunder: 

  • Fejl i funktionalitet, data, indhold, svartidsproblemer. 
  • Manglende tilgængelighed af hjemmesiden. 
  • Aktivering af valgfrie moduler i DDB CMS. 
  • Tekniske support, der angår spørgsmål om almindelig brug af DDB CMS, som ikke kan besvares ved opslag i DDB CMS manualen.