Visionen

Her kan du læse visionen for Fokuseret tilbud

Det lokale bibliotek er biblioteket – også når det gælder de digitale tilbud! 

Lokal indgang til det digitale bibliotek 

For borgerne er deres lokale bibliotek slet og ret biblioteket. De siger ikke ”jeg går på Havnebjerg Bibliotek”, men ”jeg går på biblioteket”.  

Derfor giver det mening, at folkebibliotekernes digitale tilbud, bliver leveret af dét, der for borgerne simpelthen er biblioteket – nemlig deres lokale folkebibliotek.  

I dag er det ikke tydeligt for borgerne, at det er folkebibliotekerne, der stiller eReolen og Litteratursiden til rådighed, da deres indhold skal tilgås via særskilte platforme.  

I fremtiden vil borgerne opleve, at formidlingen af og adgangen til ebøger og lydbøger samt anmeldelser, findes på den lokale hjemmeside, med deres lokale bibliotek som afsender.  

Det vil tydeliggøre, at det digitale indhold bliver stillet til rådighed af det lokale bibliotek og resultere i en bedre brugerrejse.  

Vi skaber det lokale i fællesskab 

Med fokuseret tilbud har vi valgt at styrke folkebibliotekernes sammenhæng på tværs til gavn for borgerne.  

Bag det lokale bibliotek står hele det samarbejdende biblioteksvæsen og er fælles om alt det, der kan laves mere effektivt og med større kvalitet, når vi laver det sammen. 

Der skal dog ikke herske tvivl om, at biblioteket, altså borgernes lokale bibliotek, er afsenderen af det digitale og derfor indfører vi et fælles brand og et fælles design, så borgene vil opleve et sammenhængende tilbud. 

Nogle af de digitale tilbud vil derfor komme til at se anderledes ud end de gør i dag eller helt ophøre med at eksistere, så folkebibliotekerne kan bruge deres ressourcer på at imødekomme borgernes behov for et tidssvarende og relevant bibliotekstilbud.  

Dét er essensen af et fokuseret digitalt tilbud som det blev besluttet i foråret 2023.