Tilgængelighed i DDB CMS 

Der er to opmærksomhedspunkter vedr. tilgængelighed på DDB CMS, som I skal være opmærksomme på: 1. systemrettelser og 2. det redaktionelle indhold. Det Digitale Folkebibliotek står for systemrettelserne, mens I har ansvaret for at sikre, at det redaktionelle indhold er tilgængeligt. 

Webmaster- og programmørbiblioteker skal være opmærksomme på, at i tilfælde af at I har lokalt udviklede moduler, som ikke er en del af DDB CMS core, skal I selv lave gennemgang og evt. tilrettelser af de lokalt udviklede løsninger.  

Hvad skal vi gøre? 

I skal selv sørge for at sikre, at det redaktionelle indhold på jeres hjemmeside er tilgængeligt. Det betyder, at I fx skal sørge for, at overskrifter er korrekte, at jeres billeder har en beskrivende alt-tekst, at linktekster er tydelig. 

På baggrund af materiale fra Digitaliseringsstyrelsen har vi samlet en række gode råde til, hvordan I sikrer at jeres indhold er tilgængeligt her. Læse de gode råd her. 

I skal være opmærksomme på, at bl.a. PDF-filer, audio og video også skal være tilgængelige på jeres hjemmesider. 

Hvad sørger Det Digitale Folkebibliotek for? 

Det Digitale Folkebibliotek står for systemrettelserne, som er en række tekniske rettelser i DDB CMS ifm. webtilgængelighed, vi implementerer ved opgraderinger af DDB CMS. 

På baggrund af tilgængelighedstesten blev flere rettelser planlagt til release 31 og 32. Release 31 er udkommet med 18 tilgængelighedsrettelser, og med release 32 er der planlagt 9 rettelser. 

Hvad skal vi gøre fremadrettet? 

Test af fremtidig udvikling i DDB CMS 

Vi har planlagt en tilgængelighedstest efter Release 32 for at sikre, at de rettelser, vi har lavet, lever op til kravene. Derudover arbejder vi på en metode, der skal sikre, at fremtidige rettelser i DDB CMS overholder tilgængelighedskravene. 

Udarbejdelse af tilgængelighedserklæring 

Hjemmesider, der er offentliggjort før den 23. september 2018, skal fra den 23. september 2020 have en tilgængelighedserklæring på hjemmesiden. Find mere information om erklæringen, og hvordan I  udarbejder den på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. 

Hvad med appen Biblioteket? 

I samarbejde med eReolen har vi bedt om et estimat på, hvilke ressourcer det vil kræve for, at både appen Biblioteket og eReolens app lever op til de nye krav. Implementering forventes først at ske i 2020. Ifølge loven skal apps først overholde kravene fra den 23. juni 2021. 

Kort om loven 

Den 23. september trådte den nye lov om tilgængelighed på offentlige organers websteder i kraft. Loven skal sikre, at flest mulige borgere kan tilgå hjemmesider og apps, også selv om man er blind, ordblind, farveblind, motorisk besværet, eller på anden vis kan have svært ved at navigere på en hjemmeside. 

Websteder, der er offentliggjort efter 23. september 2018, skal overholde lovens krav fra 23. september 2019. Websteder, der er offentliggjort før 23. september 2018, skal overholde lovens krav fra 23. september 2020. Mobilapplikationer skal overholde lovens krav fra 23. juni 2021. 

Læs om loven om tilgængelighed på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside. 

Læs gode råd til webtilgængeligt indhold her.