Opsamling på arbejdsdag i bestyrelsen: Strategi og udvikling 

Bestyrelsen mødtes d. 9. februar til en digital arbejdsdag.

I løbet af dagen drøftede bestyrelsen bl.a. den digitale strategi for foreningen og foreningens udvikling på længere sigt. Begge dele områder som bestyrelsen arbejder videre med, og som løbende vil blive formidlet på medlemsmøder. På kommende medlemsmøde d. 26. marts, vil bestyrelsen bl.a. fortælle nærmere om processen for udarbejdelse af strategi for foreningen med inddragelse af medlemmerne.   

Forretningsorden for bestyrelsen 

På mødet blev forretningsorden for bestyrelsen vedtaget. Den kan læses her. Bilag til forretningsordenen herunder delegationsplan og fuldmagter til fagudvalg, er under udarbejdelse, og vil blive lagt op, når de er klar.  

Proces for budget 2022 

Bestyrelsen godkendte proces for budget 2022, der præsenteres på generalforsamling d. 22. april. Af hensyn til transparens besluttede bestyrelsen fortsat at holde foreningens og eReolens budgetter adskilt og først påbegynde en sammenlægning af budgetterne i løbet af 2022.   

Referat af arbejdsdagen 

Læs referat af arbejdsdagen her.