Ny app-opdatering med lånehistorik og anbefalinger

Ny version af appen Biblioteket er tilgængelig for brugerne i App Store og Google Play. Versionen indeholder mulighed for lånehistorik, ’Noget der ligner’-anbefalinger og en forbedret visning af nyheder og arrangementer.

Lånehistorik og ‘Noget der ligner- anbefalinger

Den seneste opdatering til appen er delvist udviklet i puljeprojektet ’PAPPS’, som bliver projektledet af Aarhus Biblioteker. Brugerne får med den nye opdatering mulighed for at få deres lånehistorik opsamlet, og få såkaldte ’Noget der ligner’-anbefalinger. Anbefalingerne bliver automatisk genereret baseret på det valgte materiales metadata, og vil kunne ses i en karrusel under værkvisning. Anbefalingerne er stadig i ’beta’, og der vil fortsat blive arbejdet på at forbedre kvaliteten af disse anbefalinger. 

PAPPS-projektet har stor fokus på at lave dataopsamlingen så gennemsigtig som muligt ved at gøre kommunikationen til brugeren tydelig og gøre det let for brugeren at trække accept til dataopsamling tilbage. Næste og sidste release fra projektet vil indeholde personlige anbefalinger og vil udkomme ved årsskiftet. 

Læs mere om PAPPS-projektet og arbejdet med troværdig personalisering nedenfor 

Screendump

Forbedret visning af nyheder og arrangementer 

Den nye opdatering forbedrer visningen af nyheder og arrangementer i app’en og løser de fejl, der har været bl.a. omkring formatering, som vi ved, har været efterspurgt at få rettet. 
 

Hvad der desværre ikke bliver løst i denne omgang, er de problemer der er med indhold, som er oprettet med brug af paragraphs (Layout uden Grænser), dvs elementer som karusseller eller billeder, der er indlejret i brødteksten. Den type indhold skal fortsat ikke deles til app’en, jf. manualen

 Vi arbejder på en løsning på dette problem, som kræver en ændring i DDB CMS

Troværdig personalisering på tværs af app og web 

PAPPS-projektet er en vigtig del af realiseringen af fokusområdet “troværdig personalisering” under visionen for Det sammenhængende bibliotek, og det er dermed planen, at de funktioner, som bliver udviklet i projektet, også bliver implementeret i DDB–CMS på sigt. 

En vigtig komponent i projektet er den anbefalingsmotor, som skal levere både ’personlige’ anbefalinger og ’Noget der ligner’-anbefalinger. Sidstnævnte kommer til at erstatte de anbefalinger (Relaterede materialer), som blev implementeret i CMS’et (release 31.2) efter nedlukningen af ’Openlist’. 

Beslutningen om at PAPPS-projektet skulle udvikle en anbefalingsmotor til både Biblioteket appen og DDB-CMS blev truffet på baggrund af en uvildig analyse af hvilken anbefalingsmotor bedst ville kunne leve op til de krav, som visionen stiller. Analysen undersøgte fire tilgængeligt løsninger på daværende tidspunkt, og pegede altså på at PAPPS-projektet var den bedste kandidat med det forbehold at løsningen ikke var udviklet endnu. Rapporten kan ses her.  

Fakta: Personlige anbefalinger i apps (PAPPS)
Projektgruppen består af: 

  • Odense Biblioteker og Borgerservice
  • Aarhus Kommune, Kultur og Borgerservice, Aarhus Bibliotekerne
  • Foreningen eReolen 
  • Aarhus Kommune, Kultur og Borgerservice, ITK 

Funktioner, der udvikles i PAPPS: 

  • Brugeraccept (Dataopsamling) 
  • Lånehistorik 
  • ‘Noget der ligner’ anbefalinger 
  • Personlige anbefalinger