Tilgængelighed på Biblioteket-appen

Den 23. juni i år træder loven om tilgængelighed for offentlige apps i kraft. Arbejdet med at gøre Biblioteket-appen klar til dette er i fuld gang. Bibliotekerne skal ikke foretage sig noget i denne forbindelse.

Som følge af loven om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer, skal Biblioteket-appen leve op til de anviste krav om god tilgængelighed på apps, så flest mulige borgere kan tilgå indholdet, også selv om man er blind, farveblind, motorisk besværet, eller på anden vis kan have svært ved at navigere i en app. 

Det betyder, at Biblioteket-appen skal forbedres på udvalgte områder, samt at der skal udarbejdes en tilgængelighedserklæring, som brugerne kan tilgå.  

På baggrund af en tilgængelighedsvurdering af appen arbejder vi tæt sammen med app-leverandøren Redia for at nå i mål. 

Tilgængelighedsvurdering af appen 

Der er 43 succeskriterier, som offentlige apps skal leve op til i henhold til loven. Det Digitale Folkebibliotek bestilte derfor i december 2020 en tilgængelighedsvurdering hos firmaet Sensus,   

Vurderingen beskriver, at appen bryder med 14 ud af de i alt 43 succeskriterier. Eksempelvis er kontrasten i farverne ikke skarpe nok, og mange af knapperne mangler en tekst til oplæsning. Selve rapporten kan tilsendes, hvis det ønskes, ved at skrive en mail til app-ansvarlig, Morten Maegaard Astrup, på ext-pu6u@kk.dk

Rapporten er blevet gennemgået med Redia for at finde ud af, hvad der skal udvikles for at leve op til kravene. Udviklingen er herefter blevet delt op i to faser. I første fase, som er inden loven træder i kraft, løses de største anmærkning fra rapporten, og i anden fase arbejdes der videre med de resterende anmærkninger.  

En fælles, central tilgængelighedserklæring 

Alle offentlige apps skal udfylde en officiel tilgængelighedserklæring, hvor det angives, om appen helt eller delvist overholder lovens anbefalinger. Hvis en app kun delvist gør det, så angives det, på hvilke områder man ikke lever op til anbefalingerne. Digitaliseringsstyrelsen har i den forbindelse meddelt foreningen, at der skal laves en central tilgængelighedserklæring for hele appen.  

Hvad skal I på bibliotekerne gøre? 

I forbindelse med tilgængelighed på apps, har I på bibliotekerne alene ansvar for at sikre, at de nyheder og arrangementer, som appen henter via CMS’et, bliver oprettet efter principperne for god webtilgængelighed. Læs vores gode råd om webtilgængelighed her.  

Udvikling af appen for at udbedre anmærkningerne fra Sensus-rapporten samt tilgængelighedserklæring bliver håndteret af foreningen i samarbejde med Redia.  

Faktaboks: Samarbejde med eReolen 

Arbejdet med tilgængelighed er lavet i tæt samarbejde med eReolen, fordi eReolens app er bygget på det samme tekniske grundlag. Derfor blev tilgængelighedsvurderingen udarbejdet i samme rapport ligesom udviklingen hos Redia er koordineret i fællesskab mellem medarbejderne fra eReolen og sekretariatet i Det Digitale Folkebibliotek.