""

Tilpasning af appen Biblioteket for kommuner berørt af nedlukning

08.12.20
Som bekendt er flere kommuner blevet pålagt ekstra restriktioner i forbindelse med Covid-19, her kan I orientere jer om de muligheder I har i forhold for at få tilpasset Biblioteket-appen til jeres behov. Hvis din kommune ikke er ramt af disse restriktioner, kan du se bort fra dette.

Der er følgende ting I kan gøre:

  • Slå reserver-knappen fra, hvis I ikke ønsker, at der skal komme flere reserveringer på jeres materialer i denne periode
  • Slå notifikationer fra, hvis I ikke ønsker, at jeres brugere skal have beskeder. (Se hvordan brugerne notificeres her)
  • Opdatér åbningstider hurtigt.  Åbningstider opdateres én gang i døgnet. Hvis der er et kritisk behov for hurtigere opdatering, kan I anmode Redia om dette.

Hvis I ønsker at gøre brug af en eller flere af disse muligheder, skal I tage kontakt til vores leverandør Redia ved at følge dette link.

I øjeblikket er der desuden en servicemeddelelse på toppen af forsiden af app’en, som er generel for alle kommuner. Vi har slået den seneste version til, og vil snarest muligt få den tilpasset den nuværende situation. I skal derfor ikke foretage jer noget.