Cover Service er flyvende

Endnu mere indhold samt mærkbare forbedringer i Cover Service

I løbet af efteråret 2022 har Det Digitale Folkebibliotek prioriteret forbedringer i Cover Service

Bedre match og søgning

Senest har vi forbedret søgning mod Brønden og mapning på alle id´er som PID, FAUST, ISBN osv. Det har resulteret i, at vi de sidste 90 dage har fået 237.541 nye forsider i vores Cover Service

Ændringen betyder også, at Cicero klienten, som mange Pædagogiske Læringscentre anvender, nu i langt højere grad end tidligere kan hente forsider fra servicen udelukkende via Faustnummer.

Endnu mere indhold

Ud over forbedringer, som eksempelvis bedre match, bliver nye kilder til forsidebilleder løbende koblet på Cover Service, senest Ebook Central. 
Alene de sidste 30 dage er der kommet 30.410 forsider ind fra denne kilde, og Cover Service indeholder nu 506.079 forsider fra Ebook Central.

I samarbejde med Ballerup Bibliotekerne pågår endvidere et arbejde med at etablere generiske forsider til en lang række e-ressourcer  - startende med Ebsco Masterfile.

Vi er flyvende

Cover Service giver meget høj værdi til brugerne og bibliotekerne, og servicen bliver derfor kontinuerligt optimeret i forhold til svartider og sikkerhed, ligesom teknologistakken bliver holdt 100% up to date og altid følger best practice.


På nuværende tidspunkt indeholder Cover Service 1,322 millioner forsider, svarende til 1.4 terabyte data, og hver dag bliver der forespurgt efter ca. 1 mio. forsider.