Overgang til Cover service version 2

04.05.21
Cover service version 2 blev udrullet i DDB CMS Release 31.2 i september 2020. Udrulningen er nu afsluttet med lukningen af Cover service version 1.

Med forhandlingsretten for rettighedsklarering af materialeforsider til brug på folkebibliotekernes hjemmesider, mobile apps og sociale medier har Det Digitale Folkebibliotek ansvaret for at aftalens betingelser bliver overholdt.

Skiftet til Cover service version 2 medfører at en brugergrænseflade nu skal autentificeres via Adgangsplatformen (Oauth 2.0). Skiftet er afgørende for at foreningen kan påvise over for rettighedshaverne, hvem der benytter materialeforsiderne.

Tekniske forbedringer af servicen

Opgraderingen til Cover service version 2 har også medført en lang række tekniske forbedringer som omfatter:

  • Bedre opsamling af statistik til evaluering af hvilke forsider der efterspørges, som gør at vi kan tilføje de forsider, der giver mest værdi for folkebibliotekernes lånere.
  • Protokolskifte fra SOAP XML til et moderne REST API, som gør udvikling og vedligehold lettere og billigere.
  • Open API 3.0 specifikation, som understøtter test og kodegenerering.
  • Open Source PHP bibliotek, som gør integration i nye brugergrænseflader lettere og billigere.

Relevante links

Læs mere om Coverservice her

Læs rammeaftalen om gengivelse af bogomslag her

Læs Pixi-vejledning for formidlere om rammeaftalen her

Læs brugsbetingelser her

Gå til manual for upload af forsidebilleder her