CMS: Ny release klar til test til og med uge 1 2021

21.12.20
Release 32, der bl.a. indeholder funktioner, som hjælper brugerne med søgning samt tilgængelighedsforbedringer, er klar til test på jeres stagingmiljøer. Vi anbefaler, at I benytter perioden til at teste de nye hjælpefunktioner til søgning.

Indhold i releasen, I med fordel kan teste:

  • Nye funktioner, som hjælper brugeren i forbindelse med søgningen 
  • Sektioner og nodelists: Fejlrettelser samt mulighed for at fremhæve sektioner på forsiden

Derudover indeholder releasen bl.a.: 

  • Tilgængelighedsforbedringer 
  • Mulighed for at modtage brugerhenvendelser på email (ukrypteret) i webforms
  • Toplister i BPI

Webmaster og programmør-biblioteker skal benytte: ding2-7.x-6.2.0-kun-test 

Læs mere om hvad releasen indeholder og hvordan i tester herunder.

Funktioner i releasen, I med fordel kan teste:

Nye funktioner hjælper brugeren i forbindelse med søgningen 
Releasen indeholder tre såkaldte Subsearch-moduler: “Mente du”, “Forslag fra bibliotek.dk” og “Oversatte forslag”, der giver jeres brugere hjælp i forbindelse med udvalgte søgninger: 

1. ”Mente-du” (subsearch_suggestions)
Modulet ”mente-du” finder alternative søgetermer, der ligger sprogligt tæt på det, som brugeren har søgt på, og foreslår det for brugeren, hvis det giver flere resultater.

Eksempel:
Du har søgt på ”hobitten” og fået 4 resultater. Mente du ”hobbitten”, som giver 101 resultater?

I tilfælde af, at brugerens søgning giver 0 hits, præsenteres brugeren for søgeresultatet fra “mente-du”-modulet, som det første. 

Eksempel:
Viser resultater for ”sara blædel”. Søgning på ”sarah blædel” gav 0 resultater.

2. ”Forslag fra bibliotek.dk” (subsearch_secondary)
“Forslag fra bibliotek.dk” gør brugeren opmærksom på muligheden for fjernlån ved at præsentere et antal resultater fra bibliotek.dk. Der er en række kriterier som afgør, om disse skal vises eller ej. Det er kriterier, I selv kan justere - de baserer sig fx på forholdet mellem antallet af hits i hhv. bibliotek.dk og på den lokale side o. lign.


3. Oversatte forslag (”subsearch_translate”)
Modulet “oversatte forslag” oversætter brugerens søgning til engelsk. Hvis der er flere søgeresultater på engelsk, bliver brugeren gjort opmærksom på, hvor mange resultater det giver, hvis man foretager søgningen på engelsk.

Eksempel:
Du har søgt på ”truede arter” og fået 194 resultater. Hvis du søger på engelsk ”endangered species” i stedet får du 3320 resultater.

Modulet retter sig primært mod biblioteker, der abonnerer på engelsksprogede eRessourcer som Masterfile og Gale-baserne.

Sådan konfigurerer I subsearch-modulerne
“Oversatte forslag” virker ikke, før der er oprettet en API-nøgle til Google Translate - læs mere her:
https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_konfiguration#Google-Cloud-Translation-API-URL-og-Google-Cloud-Translation-API-key

“Mente-du” og “Forslag fra bibliotek.dk” vil virke med de default-indstillinger, de er rullet ud med. Men eftersom de optimale værdier er forskellige for små og store biblioteker, anbefaler vi, at I tilretter sådan som det er beskrevet i manualen:
https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Ddb-cms-manual_konfiguration#Subsearch

Desuden opfordrer vi til, at I eksperimenterer med konfigurationen af alle tre moduler. Hvis I ønsker det, kan I finde vejledningen her: https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/Vejledning_i_subsearch

Sektioner og nodelists

Det er nu muligt at fremhæve sektioner på forsiden (ligesom man kan ved de gamle temasider).
Endvidere har der været en del sager ift. tekst, der flyder over ved mouseover på nyheder og arrangementer i nodelist på sektioner. Dette er nu rettet. I kan med fordel teste, at dette nu ser korrekt ud hos jer. 

Øvrigt indhold i releasen

Webforms: Muligt at modtage brugernes indhold ukrypteret via email
I seneste release (release 31.2) blev indstillingerne af webforms-modulet ændret, så selve brugerhenvendelsen som standard nu bliver sendt til og skal læses inde i DDB CMS (krypteret). Dette blev gjort for at styrke håndteringen af persondata, da der er risiko for, at bruger indsætter personlige oplysninger i fri-tekstfelterne.

Fra og med release 32 bliver det muligt at vælge, hvordan I vil modtage brugernes henvendelser. Vi anbefaler, at I benytter standardindstillingen, hvor de bliver sendt krypteret. Dog ved vi, at der kan komme meradminsitration i den forbindelse. Samtidig har vi indsat en hjælpetekst til brugeren, hvor det tydeligt står, at de ikke skal indsætte CPR eller andre personlige oplysninger Læs mere i manualen (find direkte derhen ved at trykke ctrl-f og søg på “Sådan sendes indholdsfelter fra formularen til e-mail-adressen”):
Ddb-cms-manual konfiguration - DDB CMS - Det Digitale Folkebiblioteks projektplatform (dandigbib.org) 

Tilgængelighed 
Releasen indeholder en række forbedringer af tilgængeligheden på sitet. Der er fortsat enkelte kendte sager, som skal løses, og som er prioriteret til release 33. 
Vi sender opdateret information til jeres tilgængelighedserklæringer i forbindelse med, at releasen frigives til drift i januar. 
I arbejdet med næste generation af bibliotekernes hjemmeside, bliver teknisk tilgængelighed integreret i udviklingen.

Statistik uden cookies
Da release 31.2 blev rullet ud, gik vi fra, at cookies var et aktivt fravalg (‘opt-out’) til at det blev et aktivt tilvalg (‘opt-in’). Det resulterede i, at langt færre brugere sagde ja til cookies, hvilket igen medførte, at den mængde data, der bliver samlet op i Mapp, dalede til ca. en fjerdedel.

Med denne release bliver Mapp igen i stand til at spore trafikken, med nogle få undtagelser som før, blot uden cookies.

I skal intet foretage jer i dén anledning, og det medfører ingen ændringer i hverken back- eller frontend.

BPI
BPi servicen er opgraderet med en ny feature, som giver mulighed for at se toplister i CMS backend under /admin/bpi

Link til samtlige issues:
https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/DDB_CMS_620_releasenote