CMS: Nyeste opgradering (release 33) klar til drift

Den nyeste opgradering af DDB CMS (release 33) har været til test hos jer på bibliotekerne og er nu klar til drift. Vi anbefaler, at I opdaterer hurtigst muligt.

Opgraderingen indeholder fejlrettelser, tilgængelighedsforbedringer, integration til Digital Artikelservice samt mulighed for at vise mellemværender i forbindelse med debitorintegrationen i FBS (ØiR).


Vær opmærksom på, at Digital Artikelservice kræver en aftale med Det Kgl. Bibliotek. Information om opsætning bliver sendt ud af Det Kgl. Bibliotek i forbindelse med, at servicen åbner. Vigtigt: Vi anbefaler, at I først slår modulet til, når I modtager informationen fra Det Kgl. Bibliotek. 


Opdateret tilgængelighedserklæring

Vi sender opdateret information til jeres tilgængelighedserklæringer ud snarest, så I kan opdatere indholdet i forbindelse med, at I går over. 

Sådan går I i produktion med opgraderingen

For redaktørbiblioteker

Biblioteker, som er i drift med DDB CMS og har redaktørhostingplanen, skal henvende sig til DBC’s kundeservice med ønske om dato og tidspunkt for, hvornår opgraderingen skal finde sted.
I kan foretage opgraderingen på en hverdag fra tirsdag den 15. juni, og den skal bestilles senest den 5. juli.

For webmaster- og programmørbiblioteker

Biblioteker med webmasterhostingplan skal anvende WM-templaten: ding2-7.x-6.3.1
Biblioteker med programmørplan kan hente den nye release her: https://github.com/ding2/ding2/releases/tag/7.x-6.3.1

Releasens indhold
Indhold i releasen, som I med fordel kan orientere jer i:

 • Nye muligheder for visning af mellemværende i forbindelse med den nye debitorintegration (ØiR) i FBS. Særligt relevant at orientere sig i, hvis dit bibliotek snart implementerer debitorintegrationen i FBS.
 • Der er tilføjet en uddybende tekst om tidsrum/effekt under brugerprofilen: "Reserveringer på pause".
 • Henvendelser modtaget via webforms-modulet slettes pr. default efter 6 måneder af hensyn til GDPR
 • Overskrifter er fremadrettet obligatoriske for moduler (sektioner, nodelists og karusseller) pga. webtilgængelighed. 

Derudover indeholder releasen bl.a.:

 • Integration til Digital Artikelservice. Kræver aftale med Det Kgl. Bibliotek. Information om opsætning bliver sendt ud i forbindelse med, at servicen åbner. 
 • Tilgængelighedsforbedringer
 • Forbedret håndtering af sektioner (beskrivelsen af sektioner på forsiden samt teasertekst på sektionssider)  

Funktioner i releasen, I med fordel kan orientere jer i:

Visning af mellemværende i forbindelse med den nye debitorintegration (ØiR) i FBS.

Med release 33 bliver det muligt at vise mellemværender, som kan betales på bibliotekets hjemmeside, via Dibs, samt mellemværender som skal betales på anden vis - fx Mit Betalingsoverblik.

Københavns Bibliotek har hjulpet med test af modulet, da de som det første bibliotek allerede er gået over på debitorintegrationen i FBS/ ØIR-løsningen.  

Når I går over, kommer der til at være en overgangsperiode, hvor der både kan ligge mellemværender, der er oversendt til debitor, og mellemværender der ikke er oversendt. Det Digitale Folkebibliotek har nu udviklet et modul, der gør det muligt at håndtere og vise begge dele.

I kan ikke teste dette, før I går over på Debitorintegrationen. 

Når I gør – hvadenten det er nu eller senere – skal I læse manualen grundigt og foretage den nødvendige konfiguration og tilretning af meddelelsesteksterne til slutbrugerne.

Læs om opsætningen i manualen her 

I kan læse mere om debitorintegrationen på Kombits hjemmeside her

Tilføje en uddybende tekst om tidsrum og effekt under "Reserveringer på pause"

Der er nu tilføjet en forklarende hjælpetekst under "Reserveringer på pause" under Lånerstatus.

Default-hjælpeteksten, som bliver rullet med ud, indeholder et link. Det betyder, at brugerne vil opleve et dødt link, hvis I ikke gør én af to ting:

 1. Opretter en side under /ferieservice med en nærmere beskrivelse af reserveringer-på-pause-funktionen. Eller:
 2. Benytter oversættelsesmodulet til at rette teksten og fjerne linket.

Læs mere om muligheden i manualen her

Henvendelser modtaget via webforms modulet slettets pr. default efter 6 måneder

Af hensyn til GDPR, er der indført en standard i webforms-modulet, som er sat til automatisk at slette brugerens henvendelse efter 6. mdr. I kan selv ændre perioden, hvis I ønsker. 

Læs hvordan i manualen her 

Overskrifter er blevet obligatoriske for sektioner, nodelists og karruseller

Vær opmærksom på, at alle de paneler, I indsætter via panels-in-place / nodelist-funktionen på hhv forside samt sektionssider fremover skal have en titel. For at sikre dette sætter systemet selv en default titel, du med fordel kan ændre til noget mere sigende.

I vil opleve, at den obligatoriske overskrift træder i kraft, så snart man:

 1. opretter et nyt eller
 2. redigerer et eksisterende 

Øvrigt indhold i releasen

Integration til Digital Artikelservice

Releasen indeholder integration til Det Kongelige Biblioteks service ‘Digital Artikelservice’, så det bliver muligt at bestille artikler via Digital Artikelservice direkte gennem CMS’et, når servicen åbner.

Information om opsætning bliver sendt ud, når Det Kgl. Bibliotek åbner for servicen. 

Læs mere om Digital Artikelservice hos Det Kongelige Bibliotek her

Med udrulningen afsluttes projektet 'Guldknappen', der blev startet på initiativ af og med finansiering fra Ballerup Bibliotekerne og videreført i DDB.

Tilgængelighedsforbedringer

Releasen indeholder en række forbedringer af tilgængeligheden på sitet. Vi sender opdateret information til jeres tilgængelighedserklæringer snarest. 

Forbedret håndtering sektioner (beskrivelsen på forsiden og teaser-tekst på sektionssider). Der er lavet forbedringer ift håndteringen af den beskrivelse, der bliver lavet til sektioner, som fremhæves på forsiden, samt af den teaser-tekst, der oprettes på sektionssider. 

Link til samtlige issues: