CMS: Release 34 er klar til test

Release 34, der indeholder fejlrettelser og endelig integration til Digital Artikelservice, er klar til test på jeres staging-miljøer. Vi anbefaler, at I benytter staging-perioden 15. - 26. november til at teste de ændringer, som er fremhævet her

Release 34 indeholder en række fejlrettelser, samt en ændring i integrationen til Digital Artikelservice. Når releasen går i drift, bliver det muligt at slå Digital Artikelservice til i CMS’et. Ændringen var nødvendig, da servicen fra Det Kgl. Bibliotek kan have lange svartider.

Vi har indgået aftale med to biblioteker om test af Digital Artikelservice, så I skal ikke teste Digital Artikelservice i staging-perioden. Når releasen frigives til produktion, modtager I information om, hvordan I slår det til.
 
Webmastertemplaten hedder ding2-7.x-6.4.0-kun-test. Denne må kun bruges til staging indtil versionen er godkendt.

Afgørende at teste og indberette fejl

Det er vigtigt, at I udnytter staging-perioden, da det er den bedste garanti for, at vi ikke sender noget på gaden, der introducerer kritiske fejl.
 
Oplever I fejl i jeres test, skal I oprette en sag i vores fælles issuestracker her.

Vigtige fejlrettelser i releasen, som I med fordel kan teste

Nedenfor kan I se udvalgte sager, som vi særligt anbefaler, at I tester, og som I bør være opmærksomme på:

  • For biblioteket på ØIR: Rettelse af visningen af antallet af mellemværender. Se sag nr. 5237 
  • Rettelse af URL for “Se Online knap”. Se sag nr. 5225
  • Rettelse af søge-knapfunktion på mobilbrowser. Se sag nr. 5228 
  • Rettelse til cookie-funktion på mobil. Se sag nr. 5165
  • Rettelse, så ‘secondary menu’ kan ses på mobil (kun løst for Android, ny sag oprettet for IOS). Se sag nr. 5174

Til biblioteker, der bruger Webforms modulet

Releasen indeholder en sikkerhedsopdatering, der blandt andet berører Webforms-modulet. Biblioteker, der anvender webforms, bør derfor teste allerede oprettede forms (dvs. udfylde og afsende dem og se om det virker). For eksisterende datofelter kan det være et problem, hvis den er lavet i ældre versioner af modulet.

Webforms er en schweizerkniv af funktionalitet, så vi har ikke kunnet teste alle funktionaliteter. Biblioteker, der anvender webforms, bør derfor teste allerede oprettede forms (dvs. udfylde og afsende dem og se om det virker). 

Oversigt over de webforms, I allerede har oprettet, fremgår under admin/content/webform (både dem, der står alene, og dem der er embedded i sider).

I bør nu også have rettigheder til at gå ind og foretage opsætning af automatisk sletning af webforms jvf.  https://platform.dandigbib.org/issues/5208

Se alle sager, som er med og som I med fordel kan teste, i releasenotes: https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/DDB_CMS_640_releasenote