NETS lukker DIBS betalingsplatformen

30.09.21
NETS’ betalingsplatform DIBS (også kaldet D2), som i dag kan anvendes af bibliotekerne til betaling af mellemværender i DDB CMS, lukker pr. 26.04.2022. NETS har sendt opsigelsen pr. mail til alle biblioteker/kommuner

Det skal I gøre, hvis I fortsat ønsker at benytte en løsning fra NETS

Ønsker jeres bibliotek fortsat at benytte en løsning fra NETS efter d. 26.04.2022 (hvis I fx ikke er overgået til den nye debitorintegration (ØiR)), skal I kontakte NETS for at indgå aftale om at skifte til deres nye betalingsplatform, der hedder EASY. Dermed vil I fortsat kunne modtage betalinger i DDB CMS efter DIBS-platformen lukker. 

Biblioteker, som ønsker en EASY-løsning, der virker, når DIBS lukker, skal senest 1. februar 2022 have henvendt sig til NETS. Biblioteket/kommunen skal tegne helt nye aftaler og onboarding-processen kan derfor ifølge Nets godt tage en måned eller to.

I kan kontakte NETS på ecom-sales-dk@nets.eu med att.: Hanne Sylvia Basset, som er kontaktpersonen hos NETS.

Det gør Det Digitale Folkebibliotek

Det Digitale Folkebibliotek igangsætter udvikling af en integrationsløsning mellem DDB CMS og EASY, som skal erstatte DIBS-modulet i DDB CMS. Løsningen vil være klar, når det nuværende lukker.

Integrationen bliver også lavet i forbindelse med NEXT-projektet, så de biblioteker, der ønsker det, fortsat kan benytte Nets EASY-løsning i den næste version af hjemmesiden.