Nyt fra Next: juni

Læs det sidste nye om Next

Udbud om Folkebibliotekernes CMS og Børneprojektet

Vi har i forrige uge udsendt det sidste udbud i Next-programmet, som indeholder:

-    Udvikling af Formidlingselementer til Folkebibliotekernes CMS
-    Udvikling af Børneprojektet
-    Applikationsvedligehold i otte år
-    Videreudvikling i de kommende otte år


Det betyder, at vi får en enkelt leverandør med ansvar for al kode under Folkebibliotekernes CMS i en længere årrække.

Det forventer vi, vil effektivisere videreudvikling af systemet, og sikre fastholdelse af viden hos leverandørens medarbejdere. Det vil stadig være muligt at anvende andre leverandører i et vist omfang, også af enkeltbiblioteker eller grupper af biblioteker.

Udbuddet forventes gennemført, så udviklingen kan igangsættes primo september. Tidsplanen for den endelige ibrugtagelse hos jer er stadig medio 2024.

Feature Grødis i DDB CMS

Som annonceret i sidste nyhedsbrev, har vi ”tøet op” for vores daværende feature freeze, grundet forsinkelsen af det samlede program. 

Nogle emner bliver allerede (gen)overvejet til implementering i DDB CMS, men vi vil gerne opfordre alle der har emner til at indsende dem til os. Det drejer sig kun om helt nødvendige rettelser eller tilføjelser, som giver tilpas værdi til at implementere, uanfægtet at systemet udfases medio 2024.

Er emnet allerede oprettet i vores issue tracker (Sager - DDB CMS - Det Digitale Folkebiblioteks projektplatform (dandigbib.org) bedes du skrive inde på sagen at emnet er kritisk og stadig er relevant. 

Ellers bedes du oprette emnet som nyt issue. Deadline for indsendelse af sager er 18/6.

Bemærk også at issues der vedrører forsider, har deres egen issue tracker (Sager - Cover service - Det Digitale Folkebiblioteks projektplatform (dandigbib.org)).

Mere design er på plads - formidling i Folkebibliotekernes CMS

Vi er utroligt glade for endelig at kunne præsentere jer for yderligere design til den kommende hjemmeside. Her kan I blandt andet se designoplæggene til arrangementer, personalesider og filialsider.

Komponenterne er ikke udviklet endnu, men I kan se de designoplæg, der tages udgangspunkt i, når vi går i gang med udviklingen af formidlingspakken. Designet tager udgangspunkt i det designsystem, der allerede danner grundlag for den udvikling som er i fuld gang i Søgeprojektet og Lånerstatus/Brugerprofil.

Se det nye design her 


Vi vil I det kommende nyhedsbrev guide jer i gang med oprydning og klargøring af indhold, så I er forberedt til overgangen fra DDB CMS til Folkebibliotekernes CMS.