Nyt om debitorintegration: Mulighed for ændret visning af mellemværender 

11.02.21
Bibliotekerne vil med næste release til CMS’et (primo maj) kunne vise brugeren deres mellemværender, som kan betales via hjemmesiden eller via en ekstern betalingsløsning. Vi undersøger mulige løsninger for appen Biblioteket.

I en ny visning, der rulles ud med næste hjemmeside-release i starten af maj, vil bibliotekerne kunne vise mellemværender fra både FBS og kommunens debitorløsning, som kan betales via hjemmesiden eller via en ekstern betalingsløsning, som brugeren videresendes til ved betaling. Det kan fx være KMD’s betalingsløsning ‘Mit betalingsoverblik’. 

I kan selv konfigurere visningen på hjemmesiden ift., om I har behov for at vise begge dele eller kun den ene. Hjælpeteksterne til brugerne er gjort konfigurerbare, så I kan tilpasse dem jeres forhold.  

Vær opmærksom på, at ikke alle debitorsystemer opdaterer med det samme, brugeren har betalt, hvilket afhænger af den enkelte debitorløsning.  Hjælpeteksten om dette kan I justere lokalt.  

Yderligere vejledning til opsætningen sendes ud, når releasen er klar til test. 

eksempel på dobbeltvisning

Bemærk dette er en wireframe og ikke udtryk for det endelige design. Det endelige design tager udgangspunkt i det nuværende design på CMS’et. Alle hjælpetekster og knaptekster kan konfigureres lokalt.  

Dobbeltvisningen på hjemmesiden fortsætter i udgangspunktet frem til udrulningen af Next (efteråret 2022) – muligvis også længere, hvis der fortsat er behov for det. Læs mere om den tekniske løsning i issue-trackeren her. 

Visning af mellemværender i appen Biblioteket 

Opgaven er foreløbigt kun igangsat for CMS’et, og vi er i gang med at undersøge betalingsmuligheder i Biblioteket-appen. Det vil i en endnu ikke fastlagt periode være muligt at benytte det eksisterende setup med MobilePay, for de biblioteker, der har tilkøbt det.