Omlægning til Let's Encrypt-certifikater

Redaktør- og Webmasterbibliotekerne flyttes nu over, så de fremover benytter gratis certifikater fra Let's Encrypt, der fornyes automatisk hver tredje måned. Dermed slipper bibliotekerne for besværet med den årlige fornyelse af hjemmesidens krypteringscertifikat.

Undlad at forny certifikater

I den anledning behøver I ikke gøre noget, andet end at I skal undlade at forny de certifikater, I har i forvejen, da I ellers vil spilde penge.
 
DBC omlægger hjemmesiderne til Let's Encrypt, efterhånden som de nærmer sig udløb. Bibliotekerne skal ikke kontakte deres hidtidige certifikatleverandør i denne anledning, og I behøver heller ikke igangsætte en fornyelse hos DBC.

Se om I er omlagt

Vil du se, om jeres biblioteks hjemmeside er omlagt, kan du kontrollere det i browseren. På Let's Encrypt-certifikaterne hedder udstederen "R3" (se eksempelvis https://genbib.dk som er omlagt):
 

  • Chrome: Gå til hjemmesiden og vælg hængelåsen i adresselinjen > Forbindelsen er sikker > Certifikatet er gyldigt.
  • Edge: Gå til hjemmesiden og vælg hængelåsen i adresselinjen -> Forbindelsen er sikker -> Ved mouseover på certifikat-ikonet vises udsteder.
  • Firefox: Gå til hjemmesiden og vælg hængelåsen i adresselinjen -> Forbindelsen er sikker -> Så vil der stå ”Sikret af: Let’s Encrypt”.

Hvis jeres kommune har lokal overvågning

Og så er der en sidste ting, I også lige skal være opmærksomme på: Nogle kommuner har opsat lokal overvågning af certifikat-udløb på alle kommunale hjemmesider.
 
Hvis det er tilfældet hos jer, skal I muligvis rette i opsætningen, så advarselstidspunktet rykkes tættere på udløbsdatoen, da certifikaterne kun gælder tre måneder ad gangen, og I ellers risikerer at modtage jævnlige, overflødige advarsler.
 
Henvend jer til jeres kommunes IT-afdeling, hvis det er tilfældet.