Release 36 er klar til test!

Release 36, der indeholder forbedret søgemaskineoptimering og et nyt cookiemodul, er klar til test på jeres staging-miljøer.

Vi anbefaler, at I benytter perioden 31. oktober til 13. november til at teste de ændringer, som er fremhævet her.

Facebook- og søgemaskineoptimering i release 36

Arrangementer, nyheder og sider er opmærket efter open graph standarden, så de bliver til pæne opslag med billeder, når de deles på Facebook.

Søgemaskiners adgang til at finde og indeksere bibliotekernes sider er forbedret via et xml-sitemap. Det vil især forbedre Googles mulighed for at indeksere materialesiderne.

Materialesider, bibliotekssider, arrangementer og nyheder bliver beriget med metadata (JSON-LD) så søgemaskiner kan afkode deres indhold. Google prioriterer sider som den ”forstår” og dermed forventer vi bedre placeringer i søgeresultater og mulighed for eksponering af indhold i Googles højrepanel.


De fysiske bøger og film er opmærket som henholdsvis Book og Movie og markeret som lånbare med et tilknyttet bibliotek. Arrangementer er opmærket som Event og påført metadata med tid, sted og evt. billetlink. Nyheder er opmærket som News Article.  

Hvis man som bibliotek vil vide, hvordan Google indekserer og forstår ens website er Google Search Console et uundværligt værktøj. Med release 36 bliver det muligt at tilknytte en Google Search Console profil til sit site.

Man skal IKKE prøve at konfigurere Google Search Console fra staging-miljøet. Det må KUN gøres fra driftsmiljøet. Vi informerer yderligere om hvordan det gøres, når releasen er godkendt til drift. 

Cookie

Med release 36 skifter vi cookieløsning og overgår til Cookie information. Det er en abonnementsbaseret løsning, hvor modulet automatisk bliver opdateret ift gældende lovgivning.

Modulet skanner automatisk de cookies, som siden indeholder og ændrer informationen og valgmulighederne til brugeren herefter. Det er kun cookies fra DDB CMS, og nogle få eksterne tjenester, som Cookie information løsning understøtter.

Derfor hvis man 1. indlejrer kode eller 2. er et webmasterbibliotek der selv har installeret moduler, så er der nogle ting man skal være bevidst om:

1. Indlejring og cookies

Hvis man gerne vil indlejre (embedde) indhold fra eksterne tjenester fx Youtube, som sætter 3. parts cookies, så kan man gøre det på to måder.
Via mediebrowseren (kun Youtube og Vimeo)
Denne løsning kan kun bruges til at indlejre kode fra Youtube, Vimeo eller tjenester der ikke installerer cookies.

  1. Kopier videoens url
  2. Åbn den side/nyhed/begivenhed, som du vil indsætte indlejringen på. Tryk Rediger.
  3. Opret/rediger en Text Paragraph
  4. Tryk på mediebrowser-ikonet helt til venstre i WYSIWYG-editoren


5. Vælg fanen ‘WEB’ og indsæt url’en i ‘File URL or media resource’


6. Tryk på ‘Næste’ og derefter tryk på ‘Indsend’.

Via indlejringskode

Du kan også kopiere indlejringskode fra en ekstern tjeneste. Når du gør det skal den ændres en lille smule. Her er et eksempel på en typisk indlejringskode som du får fra en tjeneste:

1. Koden fra en hjemmesiden

<iframe style="border-radius:12px"src="https://open.spotify.com/embed/episode/6fZDcEphGmymClE6FUjoXw?utm_source..." width="100%" height="232" frameBorder="0" allowfullscreen="" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe>

Den vigtige del i den indlejringskode er den url som står efter src. Dvs. src=”https://open.spotify…..” . Den skal flyttes over i et felt som hedder data-consent-src. Så der kommer at stå data-consent-src=”https://open.spotify…..” . Derudover skal der tilføjes en ekstra attribut til indlejringskoden: 

2. Tilføj kategori

Tilføj data-category-consent="cookie_cat_marketing" hvis embed-koden sætter cookies, der anvendes til markedsføring. Tilføj data-category-consent="cookie_cat_statistic", hvis embed-koden sætter cookies med statistik som formål.

Sat sammen så får vi følgende indlejringskode:

<iframe style="border-radius:12px" src="" data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="https://open.spotify.com/embed/episode/6fZDcEphGmymClE6FUjoXw?utm_source..." width="100%" height="232" frameBorder="0" allowfullscreen="" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe>

3. Tilføj "Du har ikke accepteret cookies"-tekst

Hvis brugeren ikke har afgivet cookie-samtykke vises det embeddede indhold ikke. I det tilfælde er det en god idé at vise en placeholder. Det gøres ved at indsætte følgende kodesekvens før iframe-koden. Bemærk her skal data-category attributten afspejle om indholdet sætter cookies med markedsføring eller statistik som formål:

<div class="consent-placeholder" data-category="cookie_cat_marketing">
    <p>Denne video er ikke tilgængelig, da du ikke har accepteret Marketing cookies</p>
    <a href="#" class="js-cookie-popup-trigger">Klik her for at ændre dit samtykke</a>
 </div>

4. Koden der skal indsætte i kilden på jeres hjemmeside

Sat sammen har vi nu:

<div class="consent-placeholder" data-category="cookie_cat_marketing">
    <p>Denne video er ikke tilgængelig, da du ikke har accepteret Marketing cookies</p>
    <a href="#" class="js-cookie-popup-trigger">Klik her for at ændre dit samtykke</a>
 </div>
<iframe style="border-radius:12px" src="" data-category-consent="cookie_cat_marketing" data-consent-src="https://open.spotify.com/embed/episode/6fZDcEphGmymClE6FUjoXw?utm_source..." width="100%" height="232" frameBorder="0" allowfullscreen="" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture"></iframe>

2. Vigtig information til webmasterbiblioteker

Hvis man har selv har installeret et modul, som ikke er med i DDB CMS grundpakke, og den installerer cookies på brugernes enheder, så skal man selv sørge for at det spiller sammen med Cookie information modulet.

Her er en vejledning til hvordan det kan foregå:

https://support.cookieinformation.com/en/articles/5444629-third-party-cookie-blocking

Det kræver enten at modulet modificeres eller der implementeres noget javascript kode så indhold fra modulet ikke bliver vist til brugeren før de har accepteret de relevante cookies. Kontakt din leverandør for at høre nærmere.

Den gamle cookie-side

Vi har afpubliceret den tidligere side med information om cookies. Den er gemt som en backup, hvis I har brug for at genfinde information fra siden. Find siden ved at gå ind i /admin/content og søg efter ‘backup’. Siden med tidligere information hedder ‘Cookies på hjemmesiden (BACKUP)’. Siden kan være blevet omdøbt lokalt, og i det tilfælde skal du finde den side med det omdøbte navn afsluttet med ‘(BACKUP)’.

Det nye information om cookies på DDB CMS, som er i Cookie information pop-up’en er udarbejdet af complianceeksperter, og opdateres løbende hvis lovgivningen ændres. Hvis man har brug for at skrive mere information, så anbefaler vi at oprette en side om bibliotekets privatlivspolitik eventuelt sammenskrevet med kommunens privatlivspolitik. 

Specielt for webmaster- og programmørbiblioteker:

Webmastertemplaten hedder ding2-7.x-6.6.0-kun-test. Denne må kun bruges til staging og ikke i produktion.

Programmørbiblioteker skal selv installere releasen på deres respektive stg. miljøer. Den kan hentes her: https://github.com/ding2/ding2/releases/tag/7.x-6.6.0

Se det fulde indhold i releasen her: 

Udover SEO og nyt cookiemodul er der også rettelser til EASY, tilgængeligheden og designmæssige forbedringer.


Se alle rettelserne her: 

https://platform.dandigbib.org/projects/ddb-cms/wiki/DDB_CMS_660_releasenote

Afgørende at teste og indberette fejl 


Det er vigtigt, at I udnytter testperioden, da det er den bedste garanti for, at vi ikke sender noget ud, der introducerer kritiske fejl. 

Oplever I fejl i jeres test, skal I oprette en sag i vores fælles issue tracker her: 
https://platform.dandigbib.org/