Verifikationsbeskeder på email-ændringer

På grund af en ændring i Cicero vil brugerne fremover modtage en verifikations-besked ved oprettelse eller ændring af deres email-adresse for at sikre, at mailadressen er rigtig.

Derfor bør I rette to tekster i DDB CMS

Den ene rettes ved hjæp af oversættelses-funktionen under /admin/config/regional/translate/translate: ”Notice that there is a fee for receiving a SMS”

Den anden under konfigurationen af brugeroprettelsen vha /admin/config/ding/adgangsplatformen/registrationunder ”SUCCESSFUL REGISTRATION PAGE”:
 

Teksten "Vær opmærksom på, at der er et gebyr på SMS" ændres via oversættelsesfunktionen /admin/config/regional/translate/translate  til f.eks. "Bemærk: hvis du ændrer emailadresse, vil du modtage en mail fra os, hvor du skal bekræfte denne ændring" 

Hvis rettelsen ikke slår igennem, kan det skyldes at teksten er fjernet i feltet "Fee for SMS" under admin/config/people/accounts

I så fald skal den tilføjes igen, for at oversættelsen kan vises for brugeren:

 

 

  1. Brugeroprettelse -  /admin/config/ding/adgangsplatformen/registration - SUCCESSFUL REGISTRATION PAGE:

 

Teksten kan ændres via formularen til at starte med f.eks. :

"Du er nu oprettet som bruger ved xxx bibliotek.

Vigtigt: der er sendt en mail så du kan bekræfte din email-adresse.  ...