3 nye udviklingsprojekter får midler fra Slots- og Kulturstyrelsen

Det Digitale Folkebibliotek har i samarbejde med flere biblioteker og eksterne samarbejdspartnere modtaget tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje til tre projekter, som vil styrke folkebibliotekernes tilbud.

”Vi har store forventninger til de tre projekter, som virkelig kan gøre en forskel, når de kommer ud at leve på bibliotekerne. Derfor er vi meget glade for, at styrelsen også kan se potentialet.” siger Marie Østergård, næstformand for Det Digitale Folkebibliotek.


Der er givet tilskud til et projekt og en projektmodning, der begge understøtter Det Digitale Folkebiblioteks strategiske fokus på børn, unge og læselyst, og derudover et projekt, der udvider bibliotekernes fælles business intelligence-løsning, FAKTOR. 


Vi fortæller meget mere om projekterne, når arbejdet for alvor går i gang, men du kan læse en lille introduktion til dem herunder. 

Fælles digital børnefilial

Projektet ”Bibliotekernes fælles digitale filial til børn” er ansøgt af Københavns Hovedbibliotek, i samarbejde med Det Digitale Folkebibliotek, Aarhus Biblioteker, ITK Aarhus og Vejle Bibliotekerne. Projektet skal udvikle én samlet indgang for de 7-14-årige til både digitale og fysiske materialer.

Gennem elementer som personalisering, gamification og barn-til-barn-inspiration, vil børnene blive præsenteret for materialer, der matcher deres interesser og blive inspireret til nye læseoplevelser gennem anbefalinger, temaer og arrangementer. Der er fokus på inspiration og lystlæsning på papir, på skærmen og i høretelefonerne. Det nye tilbud bygger videre på eReolen GO!’s erfaringer, funktioner, samarbejder og brugerbase.

Bibliotekernes fælles digitale filial til børn har fået et tilskud på 4.226.267 kr. 

Klubkoncept i samarbejde med DR

Der er givet penge til projektmodning at et projekt, som bliver til i tæt parløb mellem folkebibliotekerne og DR. Projektmodningen skal undersøge udviklingen af et fælles klubkoncept, som skal understøtte DR’s og bibliotekernes læsefremmende indsats over for børn og unge. Klubben forener de to institutioners digitale indsats med henblik på inspiration, fastholdelse, awareness og øget kendskab til brugerne. Desuden vil klubben knytte an til temasamarbejdet med DR og udvikle nye, fælles, fysiske tilbud på bibliotekerne. Projektmodningen er støttet med 70.000 kroner. 

Større viden om lånerne

FAKTOR 2.0 er navnet på et projekt, hvor Det Digitale Folkebibliotek i samarbejde med Danmarks Statistik og BIWIse vil gøre det muligt at 

-    Levere ”heatmaps” - geografiske kommunekort, der viser, hvor bibliotekslånerne bor i kommunen


-    Levere rapporter, der giver udvidet indsigt i børnelåneres demografi


-    Integrere vejrdata for at finde sammenhænge mellem udlånsadfærd og vejrforhold

Projektet vil levere data og rapporter, der kan benyttes til strategisk brug som ledelsesinformationer eller beslutningsstøtte, men som vil have særligt stor værdi for ansatte med formidlingsopgaver, der vil få større indsigt i brugerne og deres låneadfærd. Ansøgningen til udviklingsprojektet er udarbejdet i samarbejde med biblioteker fra Statistiknetværket, der yder uvurderlig sparring på FAKTOR. Der er givet et tilskud på 593.750,00 kr. til FAKTOR 2.0.