Den Digitale Alliance

Folkebibliotekerne har fået en ny stærk digital alliance

Den Digitale Alliance blev præsenteret for første gang på BDI Årsmøde d. 6. september 2023, og budskabet er klart: KOMBIT, Det Digitale Folkebibliotek, Det Kgl. Bibliotek, Bibliotekschefforeningen og Centralbibliotekerne er rykket tæt sammen med én vigtig fælles ambition om at sikre det brede og gode engagement i og samarbejde omkring vores sammenhængende digitale bibliotek nu og fremover. Målet med alliancen er styrkelse af digital sammenhængskraft og innovation i væsnet til glæde for danskerne.

I den kommende tid vil vi sammen invitere biblioteksvæsnets chefer til dialog om de væsentligste dagsordener på den digitale biblioteksfront. Vi vil levere indblik i og overblik over det digitale felt for at sikre et højt vidensniveau hos alle interessenter og aktører. Vi vil invitere til fælles drøftelser af muligheder ift. funktionalitet, indhold og tiltag i vores digitale infrastruktur og bl.a. også drøfte ledelse af det digitale område. Flere temaer vil følge.

Målet med samtalerne er, at vi sammen i løbet af et års tid får formuleret en række strategiske pejlemærker for vores unikke fælles digitale bibliotekskompleks – pejlemærker som alle kan se og spejle sig i. 

Med alliancen har vi fokus på de fælles samtaler og de fælles løsninger. Vi ønsker at sætte denne dagsorden øverst hos biblioteksledere landet over, fordi vi ved, vi er afhængige af hinanden for at lykkes. Vi håber derfor, at alle chefer og ledere vil prioritere at deltage i de samtaler og møder, der vil blive indbudt til, så vi i en fælles bevægelse kan sigte efter sammen at lave det bedste digitale bibliotekstilbud.

Følg Den Digital Alliances gruppe på centralbibliotek.dk. Når du følger gruppen, vil du løbende blive informeret om alliancens aktiviteter. 

Vi glæder os til det videre arbejde!