Håndtering af nyt betalingssystem på de lokale hjemmesider og Biblioteket-appen

18.12.20
Det Digitale Folkebibliotek og KOMBIT er i dialog om at sikre en ordentlig brugeroplevelse på de lokale hjemmesider og Biblioteket-appen ifm. overgangen til nyt betalingssystem.

KOMBIT besluttede i foråret 2020, at alle mellemværender skal overføres fra FBS til kommunernes debitorsystemer via ØiR debitorintegration version 3.  

Fordelene ved ØiR-debitorintegration version 3 til FBS er: 

  • Hovedparten af bibliotekernes krav er omfattet af principperne for inddrivelse i Gældstyrelsens inddrivelsessystem (PSRM). Med debitorintegrationen kommer de rigtigt ind i debitorsystemet og videre til Gældsstyrelsens inddrivelse. 
  • Vi følger bedste praksis inden for offentlig digitalisering. 
  • Vi undgår at Fælles Bibliotekssystem skal udvides med debitorfunktionalitet. 
  • Der kommer fuldt overblik over samtlige mellemværender på biblioteksområdet i kommunernes økonomisystem. 
  • Opkrævning, afstemning, beregning af renter mv. foregår i kommunernes økonomisystem og frigør tid herved tid til at fokusere på kerneopgaven.   

Det Digitale Folkebibliotek arbejder lige nu med en række scenarier for, hvordan dette bedst muligt kan håndteres på bibliotekernes hjemmesider og app, sådan at brugerne fortsat har overblik over deres gæld, og har relativ nem adgang til at betale deres bøder. Opgaven er kompleks, da bibliotekerne rulles på løbende, og derfor har brug for forskellige kommunale løsninger, og da kommunerne ligeledes har forskellige økonomisystemer, som ikke har ens funktionalitet. Det er således også svært at sikre en brugeroplevelse, der ligner den eksisterende.  

Dertil kommer, at Det Digitale Folkebibliotek er i gang med at udvikle en ny hjemmeside på et nyt teknisk setup, som skal afløse DDB CMS, og at diverse apps, herunder Biblioteket appen, forventes at blive konkurrenceudsat. Dette påvirker overvejelser om, hvorvidt der skal bruges ressourcer på at genetablere en betalingsmulighed til FBS, der fremover vil blive anvendt i langt mindre grad. 

De mulige løsninger drøftes i Fagudvalget for hjemmesider og apps.