Mapp viser ikke længere statistik for app´en

Hent tallene i Redias nøgletalsrapporter

Med de nye opdateringer af iOS og Android bliver der ikke længere sendt data til Mapp om brug af appen og derfor vil jeres tal se noget anderledes ud end I er vant til.

Men der vil altså stadig blive registreret trafik på hjemmesiden og en bruger, der besøger en bibliotekshjemmeside med mobil vil stadig blive sporet.

Det betyder, at I fremover udelukkende kan hente jeres app-statistik i Redias nøgletals-rapporter her

Redias nøgletals-rapporter vil fra nytår og frem vise de samme tal som før, men nu bliver de leveret pr. kommune og ikke som en national total, så det kun er muligt at se jeres egne brugere.