Ny filmtjeneste – kommentar fra Det Digitale Folkebibliotek

Ny filmtjeneste – kommentar fra Det Digitale Folkebibliotek

ITK, Aarhus Kommune har meldt sig på banen med et bud på en ny filmtjeneste og har i den forbindelse udsendt en mail, hvori Det Digitale Folkebibliotek bliver omtalt, og man kan læse, at der er truffet beslutning om, at en filmtjeneste skal være en del af det fokuserede tilbud.

I forhold til den udmelding er det vigtigt at pege på, hvad det er bestyrelsen har besluttet vedrørende et fokuseret tilbud. Det er besluttet, at der ud over fælles CMS skal etableres (videreføres) tre undertjenester: En biblioteks-app, en e-Låns-app og en børne-web og –app. 
Derudover fremgår det af bestyrelsens beslutning om et fokuseret digitalt folkebibliotekstilbud, at etableringen af en app til digitale film i regi af Det Digitale Folkebibliotek ikke prioriteres som indsats i førte omgang. 

”Jeg har tilkendegivet over for ITK, Aarhus Kommune, at initiativet er interessant, men at Det Digitale Folkebibliotek pt. har blikket rettet mod CMS’en og de tre besluttede undertjenester, og at foreningen på nuværende tidspunkt ikke har fokus på en filmtjeneste. Den ser vi på senere. Og når vi kommer dertil, bliver det vigtigt at være afstemt med medlemmernes behov for en filmtjeneste i tilbuddet.” siger Jens-Ole Winther, formand for Det Digitale Folkebibliotek.   

Der er derfor vigtigt for Jens-Ole Winther at understrege, at der ikke er truffet nogle aftaler med ITK, Aarhus Kommune vedrørende en kommende filmtjeneste.