Ny undersøgelse om folkebibliotekernes økonomiske prioriteringer

27.05.21
Centralbibliotekerne og Det Digitale Folkebibliotek gennemfører i juni 2021 en undersøgelse af folkebibliotekernes budgetmæssige prioriteringer.

Coronaepidemien forstærkede den vækst i brugen af digitale materialer, som folkebibliotekerne har oplevet særligt de sidste 5 år. Mange biblioteker oplever et pres på materialebudgettet på grund af en stabil efterspørgsel efter fysiske bøger og en stigende brug af digitale materialer.

Det giver behov for videndeling mellem folkebibliotekerne om budgetmæssige prioriteringer og i flere kommuner oplever man også, at politikere efterspørger et overblik over, hvordan kommunens prioriteringer er i forhold til fx nabokommuner.

Danmarks statistik indsamler oplysninger om bibliotekernes økonomi, men disse tal er desværre ikke sammenlignelige på tværs, fordi man i de enkelte kommuner medtager forskellige udgiftstyper i de forskellige kategorier.

Om undersøgelsen

Formålet med undersøgelsen er:

  • At give alle folkebiblioteker et evidensbaseret grundlag for at drøfte prioriteringer og udfordringer i forbindelse med den digitale transformation
  • At give et retvisende og sammenligneligt billede af det enkelte folkebiblioteks budgetmæssige prioriteringer på en række kerneområder

Undersøgelsen skal ikke anvendes til at anvise én rigtig prioritering eller til at kritisere lokale økonomiske valg. Disse er netop ofte udtryk for vigtige lokale hensyn. Det lokale bibliotek kan bruge undersøgelsen til at vurdere egne prioriteringer og udfordringer i forhold til andre kommuner, og folkebibliotekerne kan bruge tallene til at drøfte størrelserne af de forskellige budgetposter og fordelingen mellem dem for sammenlignelige kommuner.

Resultaterne af undersøgelsen

Undersøgelsen skal understøtte den aktuelle dialog om folkebibliotekernes økonomi på materialeområdet og bl.a. danne grundlag for en række drøftelser på centralbibliotekernes årsmøde 4.-5. november 2021.

For Centralbibliotekerne og Det Digitale Folkebibliotek vil resultaterne være et vigtigt grundlag for arbejdet med den digitale transformation, udviklingen af den digitale overbygning og overvejelser om fremtidige finansieringsmodeller for digitale materialer fx på eReolen. Derfor er det naturligvis vigtigt at flest muligt svarer. Det gælder både for det enkelte bibliotek, som måske selv får brug for tallene internt i kommunen, men også for at understøtte den tværgående dialog om folkebibliotekernes økonomi, så vi sammen har et godt afsæt til at udvikle bibliotekstilbuddet til gavn for borgerne.

Kontakt

Mikkel Hartvig Haaning, Herning Bibliotekerne, Telefon: 22 11 93 34, Mail: bibmhh@herning.dk

Pernille Schaltz, Herning Bibliotekerne, Telefon: 24 78 25 41, Mail: bibpsc@herning.dk

Jakob Heide Petersen, Københavns biblioteker, Telefon 51 46 87 00, Mail: b74s@kk.dk

 

OM UNDERSØGELSEN

Selvom undersøgelsen kun omfatter 10 spørgsmål, tager den ca. 30 min. at besvare og kræver input fra bibliotekets økonomiansvarlige.

Undersøgelsen adskiller sig fra Danmarks Statistiks opgørelser ved at have meget specifikke angivelser af, hvad der skal inkluderes i en given kategori.

Undersøgelsen foretages i juni 2021 og udsendes til samtlige danske folkebiblioteker.

Undersøgelsen udføres i et samarbejde mellem Det Digitale Folkebibliotek og Centralbibliotekerne.