Q&A med foreningens nye formand

Jens-Ole Winther, Bibliotekschef i Skanderborg, er valgt til ny formand for Det Digitale Folkebibliotek og han glæder sig til "hele pakken" - foto: Per Bille

Hvordan ser du foreningens arbejde i den nærmeste fremtid?

Jeg ser foreningens arbejde gå fra en periode med en række strategisk vigtige beslutninger - og særligt beslutningerne omkring det fokuserede tilbud – til nu og den kommende periode, hvor arbejdet kommer til at stå på eksekvering af bestyrelsens beslutninger.  

Hvad vil du særligt have fokus på?

Der venter foreningen en række store opgaver i forbindelse med implementeringen af Folkebibliotekernes CMS (Next), Det Fokuserede Tilbud og Det Digitale børnebibliotek (opgraderingen af eReolen GO!) – og dertil et løbende fokus på økonomien. De opgaver kommer naturligvis også til at fylde i min opgave som formand for Det Digitale Folkebibliotek. 

Derudover vil jeg særligt arbejde for at udvikle måden bestyrelsen arbejder på. Fra en bestyrelse, som gennem de første år har været både i en opbygningsfase samtidig med, at den har skullet træffe strategisk afgørende beslutninger – til nu, hvor jeg vurderer, at tiden er kommet til at tage en dialog internt i den ny bestyrelse om, hvordan vi fremadrettet vil samarbejde.


Det handler om alt fra mødestruktur, højere grad af åbenhed og inddragelse af medlemmerne til om bestyrelsesmedlemmerne skal have særlige ansvarsområder. Det arbejde glæder jeg mig meget til. 

Sidst – men ikke mindst – skal vi som bestyrelse også have fokus på vores dygtige og dedikerede medarbejdere, da det er dem, der i hverdagen oplever de forandringer, der følger af bestyrelsens mange beslutninger. Det har vi som bestyrelse et ansvar for at have øje for.      

Hvad glæder du dig mest til at tage fat på?

Svært spørgsmål. Kan jeg svare: Hele pakken? 
Hvis jeg skal pege på én ting, er det arbejdet med at udvikle bestyrelsens måde at arbejde på. Det handler også om at udvikle samarbejdet med sekretariatet, leverandørerne og vores eksterne partnere.   

Hvorfor har du meldt dig som formand og hvad kan du særligt bidrage med?

Jeg vil gerne være formand for foreningen, fordi folkebibliotekerne i min optik er kerne-public service. Det digitale lag; at være med til at forme folkebibliotekernes digitale løsninger, gør kun opgaven mere interessant.

I det arbejde kan jeg særligt bidrage med at styrke udviklingen af det organisatoriske og samarbejdet. Og dertil mit blik på folkebibliotekernes digitale tilbud som medieplatforme med min medie- og public servicebaggrund fra DR.