Resultatet af tilfredshedsundersøgelsen 2022

62 kommuner har besvaret undersøgelsen, der er sendt ud til alle landets bibliotekschefer. 

Nu kan vi præsentere resultaterne fra årets tilfredshedsundersøgelse, hvor vi måler medlemmernes tilfredshed med foreningens produkter, services og konstruktion.

Det ser overordnet flot ud, men der er stadig nogle steder, hvor der er plads til forbedringer. 

Der er desværre også et par misforståelser, så vi vil gerne gøre opmærksom på, at:

•    Man kan godt downloade lydbøger fra eReolen.
•    Selvom man ikke har lavet aftaler med skolerne om UniLogin, så kan borgerne altid benytte eReolen GO! med almindeligt bibliotekslogin. 

God fornøjelse med læsningen og tak til alle de kommuner, der har deltaget. 

Læs resultaterne af tilfredhedsundersøgelsen 2022 her.