Demografirapporter er opdateret

Det har været en kamp, men endelig er FAKTORs demografirapporter blevet opdateret til og med 2. kvartal 2022.

Vi er startet forfra med nye dataudtræk, da der var nogle nye krav til dataleverancerne, og det har taget tid. Til gengæld har vi lagt et godt fundament for en mere stabil drift fremadrettet. 

I kan finde data for hvem der bruger bibliotekerne – alder, køn, indkomst etc. I kan også se hvor stor en del af en bestemt befolkningsgruppe der bruger biblioteket og hvilken filial de er tilknyttet. 

Der er guld at hente i rapporterne - særligt hvis I har fokus på bestemte parametre. I kan dykke ned i data og se om der er andre biblioteker, der klarer sig særligt godt på disse parametre, og så er det jo bare at gribe telefonen og spørge: ”hvad gør I lige, som virker så godt?”

Da det er helt nye datasæt, må I meget gerne giv lyd, hvis noget ser forkert ud. 

OBS! I kan ikke bruge disse data som dokumentation for det samlede udlån, da det samlede udlånstal bliver beregnet på en anden måde end bibliotekerne normalt gør, og er begrænset af, at nummeret skal være personnummer-henførbart. 

Hvis I ikke har adgang, så skriv til Kasper:  w75d@kk.dk