21-vejs inspiration, input og indhold til Next

I december blev der nedsat en spørgergruppe, der sparrer med Det Digitale Folkebibliotek omkring udviklingen af Next

Det er vigtigt at lytte til dem, der rent faktisk sidder med arbejdet.” konstaterer Christina Jozefa Jensen, som svar på, hvorfor, der som et led i Next-programmet er nedsat en spørgegruppe bestående af medarbejdere fra tyve forskellige folkebiblioteker. Hun er ansvarlig for spørgegruppen og projektleder på delprojektet Biblioteksformidling, der er en del af Next-programmet og som rummer alle de redaktionelle dele af den nye hjemmeside.


Der har været stor interesse for at komme med i spørgegruppen og deltagerne er valgt, så både store, mellemstore og små biblioteker er repræsenteret. Det styrker udbyttet for alle parter, og det er ikke kun projektlederen, der bliver klogere af møderne:


 ”Når vi er så mange, kommer der mange forskellige input og masser af idéer. Det er inspirerende at høre, hvordan andre arbejder, og man bliver bekræftet i, at de udfordringer vi oplever, dem oplever andre altså også.” fortæller spørgegruppe-deltager Anders Koch Madsen, der netop er tiltrådt en stilling som leder af Frederiksberg Bibliotekernes digitale formidling. Han har meldt sig til spørgegruppen, fordi han gerne vil være med i udviklingsprocessen og have indflydelse på, hvordan det kommer til at se ud.


En anden af spørgegruppens deltagere, Stefan Søndervang, der er webmaster ved Rudersdal Bibliotekerne, fremhæver også muligheden for at kunne udveksle erfaringer: ”Fordi det er forskellige biblioteker og folk med forskellige kompetencer giver det nogle nye vinkler. Det er sjovt at høre fra de store biblioteker. Deres løsninger er måske meget massive, men alligevel kan de inspirere.” Stefan Søndervang har tidligere været indstationeret i det daværende DDB, og har meldt sig til spørgegruppen, fordi han rigtigt gerne vil være med til at præge den nye løsning. 

Hjemmesiden har en central funktion

Begge deltagere er enige om, at bibliotekerne har så utroligt mange tilbud, at det stiller store krav til den nye hjemmesideløsning. 

Webben er på en måde der, hvor man opsamler det hele. Fysiske udstillinger, digital formidling. Alt, hvad der foregår på biblioteket skal være synligt og tilgængeligt på webben. Mange andre organisationer har flyttet meget af deres arbejde over på de sociale medier, men vi kan ikke undvære vores web, den har en central funktion.” siger Anders Koch Madsen og fortsætter ”Vi skal kunne så meget og er bundet op på en lov, juridiske krav, politiske forventninger og frem for alt brugerne behov –  det kan være svært at balancere alle de her ting.


Stefan Søndervang mener også, at nogle af de mange tilbud kan være usynlige, når man kommer udefra og at spørgegruppen her kan gøre en forskel: ”Designerne har en antagelse om, hvad bibliotekerne er, men vi har virkeligt mange forskelligartede tilbud og dem er der ikke så mange gode indgange til i det nuværende CMS. I spørgegruppen kan vi komme ind og påvirke og få det med som byggeklodser i fundamentet, så der ikke senere kommer en masse indholdsrettelser.” 

Geniale byggeklodser

Der er meget at se frem til med den nye hjemmesideløsning, mener Stefan Søndervang: ”Jeg glæder mig til nye funktionaliteter og formidlingstiltag.” siger han og fortsætter,”Jeg er lidt spændt på om tidsplanen holder, men jeg glæder mig til at få nulstillet hjemmesiden. Lige nu er det hele holdt sammen med gaffa-tape.  At bruge byggeklodser i designet virker genialt i stedet for, at man skal ændre på det hele fra bunden hver gang.


Anders Koch Madsen er også optimistisk og spørgegruppen har været med til skrue hans forventninger op, ” Det har styrket mit håb til, at det bliver en god løsning, styrket troen på resultatet og på at der kommer nytænkning.” fortæller han, og tilføjer, at det har være et godt tidspunkt at starte den op på: ”Man vil normalt gerne inddrages så tidligt som muligt, men det er faktisk dejligt med noget konkret, at forholde sig til og kunne se det færdige designsystem.

Både Anders Koch Madsen og Stefan Søndervang vil meget gerne deltage i en spørgegruppe en anden gang. ”Det giver simpelthen en faglig glæde.” slår Stefan Søndervang fast. Projektleder Christina Jozefa Jensen er også meget glad for arbejdet i gruppen, ”Det bedste er, at de er så konstruktive som de er.  Det er en kaotisk og abstrakt proces at være en del af, men der er en virkelig god stemning, masser af engagement og en stærk tro på, at det nok skal blive godt – og det bliver det!” siger hun tilfreds.  

Læs mere om Next-programmet her

Rekrutteringen til spørgegruppen er foregået via Det Digitale Folkebiblioteks nyhedsbreve og hjemmeside – gå ikke glip af nyhederne fremover, men skriv dig op her!

Fakta om spørgegruppen

  • Spørgegruppen har været tænkt ind i Next-programmet lige fra planlægningen gik i gang. 
  • Der er foreløbig planlagt 9 møder i spørgegruppen.
  • Hvert møde har et emne, som er fastlagt på forhånd. Blandt andet snakker gruppen om taksonomier, søgning, navigation og artikelsider. 
  • Projektlederen sender et oplæg ud inden hvert møde, så deltagerne har mulighed for at forberede sig og eventuelt snakke med kollegaer om emnet. 
  • Deltagerne sender inden mødet input og eksempler fra deres egen hverdag, som snakken kan tage udgangspunkt i.